Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

Żetony Premium to świetny sposób zwiększenia swoich możliwości w grze Twierdza: Królestwa™. Dają dodatkowe opcje w grze i automatyczne funkcje w trybie offline.


Kupowanie i granie żetonami[]

Card circle cards.png

Aby kupić żeton Premium, przejdź do panelu kart poprzez wybranie ikony wszystkie karty (w środkowej górnej części ekranu gry) lub przez kliknięcie ikony kart właściwych dla danego ekranu w lewej górnej części ekranu.

Po otwarciu panelu kart kliknij opcję Zdobądź żetony Premium. Płacąc koronami Firefly, możesz nabyć żeton na 7 lub na 30 dni. Po zakupie kliknij żeton u góry panelu, aby nim zagrać. Tak jak karty strategiczne, żeton Premium jest aktywny tylko w świecie, w którym został użyty.

Koszt żetonu[]

Get premium token.png
2 day token.png Dwudniowy żeton Premium zostaje przekazany graczowi jako nagroda za ukończenie samouczka. Tego żetonu nie można kupić.
Premuim token.png Siedmiodniowy żeton Premium można nabyć za 30 koron Firefly. Czas działania żetonów Premium zaczyna się odliczać od momentu zagrania nimi.
30 day token.png Trzydziestodniowy żeton Premium można nabyć za 100 koron Firefly. Czas działania żetonów Premium zaczyna się odliczać od momentu zagrania nimi.

Funkcje gry[]

Kolejka budowania[]

Building queue.png Pozwala na umieszczenie do pięciu (5) budynków w kolejce budowania w wiosce.

Kolejka badań[]

Research queue.png Pozwala na umieszczenie w kolejce do pięciu (5) badań na ekranie badań.

Przenoszenie budynku w wiosce[]

Move building.png Ta opcja pozwala graczom przenosić budynki w wioskach. Aby przenieść budynek, wybierz go kliknięciem, następnie kliknij zieloną strzałkę w bocznym menu po prawej stronie i umieść budynek w nowym miejscu. Przemieszczać można wszystkie budynki w wiosce z wyjątkiem ratusza.

Przegląd wiosek[]

Villages overview icon.png Gracze z aktywnym żetonem Premium mają dostęp do strony Przegląd wiosek, gdzie na 4 prostych ekranach wyświetlane są najważniejsze informacje o wszystkich posiadanych przez nich wioskach.

Funkcje trybu offline[]

Te funkcje pozwalają na automatyzację pewnych czynności w trybie offline. Wszystkie funkcje trybu offline można kontrolować na ekranie wylogowania.

Automatyczny handel[]

Auto trade.png Funkcja ta pozwala na automatyczny handel dobrami jednego typu z targowiskiem w stolicy gminy po wylogowaniu i uaktywnia się co dwie (2) do czterech (4) godzin. Opcje dotyczące sprzedaży dóbr znajdują się na ekranie wylogowania.

Aby używać automatycznego handlu: Włącz tę funkcję, klikając pole wyboru obok automatycznego handlu. Następnie wybierz rodzaj dóbr, którymi chcesz handlować (domyślnie jest to drewno), po czym kliknij ikonę surowców, aby zobaczyć listę surowców. Wybierz ilość, jaką chcesz zachować (suwak wskazuje ilość jaka zostanie zachowana). Na przykład, jeśli suwak jest ustawiony na 0%, wszystkie dobra danego rodzaju zostaną sprzedane, a gdy suwak wskazuje 100%, nie zostaną sprzedane żadne dobra. Jeśli suwak ustawiony jest na 75%, zostanie sprzedane 25%. I tak dalej.

Automatyczny zwiad[]

Auto scout.png Po wylogowaniu co dwie (2) do czterech (4) godzin funkcja ta automatycznie wyśle dostępnych zwiadowców do zasobów surowców w obrębie gminy (gmin), w której leży wioska (wioski) gracza.

Automatyczne atakowanie[]

Auto attack.png Po wylogowaniu co dwie (2) do czterech (4) godzin funkcja ta automatycznie przeprowadzi ataki na wybrane cele SI w obrębie gminy (gmin) gracza.

Automatyczna rekrutacja[]

Auto attack.png Po wylogowaniu co dwie (2) do czterech (4) godzin funkcja ta automatycznie rozpocznie rekrutację bezrobotnych chłopów do wojska, pod warunkiem, że masz dostępną broń, złoto, chłopów i miejsce na jednostki.

Tryb wakacyjny[]

Gracze korzystający z opcji premium, którzy podczas urlopu lub wakacji nie będą mieć dostępu do swojego konta, mogą uruchomić tryb wakacyjny, dzięki któremu ich konto będzie przez ten czas bezpieczne. Tryb wakacyjny wymaga aktywacji 7- lub 30-dniowego żetonu Premium.

Advertisement