Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement
Stronghold Kingdoms Wiki

Drzewo rozwoju — Edukacja

Opis[]

Education.png Drzewo rozwoju w dziedzinie Edukacja umożliwia ulepszanie kupców, zwiększanie pojemności magazynowej, postęp w dziedzinie religii i inne działania.

Matematyka[]

Mathematics.png Matematyka skraca czas trwania badań. Badania nad nią można rozpocząć mając rangę 1 i daje ona dostęp do następujących gałęzi badań: Architektura, Gildie kupieckie, Transport, Handel, Inżynieria, Pojemność składu, Pojemność spichlerza, Pojemność ratusza, Pojemność oberży, Pojemność zbrojowni i Pojemność domostw.

Inżynieria[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Engineering.png Inżynieria zwiększa ilość dóbr, w zależności od ich typu, jakie można przechowywać, a badania nad nią można rozpocząć mając rangę 4 i badania w dziedzinie Matematyka ukończone na poziomie 1. Inżynieria daje również dostęp do następujących gałęzi badań: Pojemność składu, Pojemność spichlerza, Pojemność ratusza, Pojemność oberży, Pojemność zbrojowni i Pojemność domostw.

Pojemność składu[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Stockpile capacity.png Pojemność składu zwiększa ilość dóbr, w zależności od ich typu, jakie można przechowywać w składzie. Badania te można rozpocząć mając rangę 5 i ukończone badania w dziedzinie Inżynieria na poziomie 1.

Pojemność spichlerza[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Granary capacity.png Pojemność spichlerza zwiększa ilość dóbr, w zależności od ich typu, jakie można przechowywać w spichlerzu. Badania te można rozpocząć mając rangę 6 i ukończone badania w dziedzinie Inżynieria na poziomie 2.

Pojemność ratusza[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Hall capacity.png Pojemność ratusza zwiększa ilość dóbr, w zależności od ich typu, jakie można przechowywać w ratuszu. Badania te można rozpocząć mając rangę 7 i ukończone badania w dziedzinie Inżynieria na poziomie 3.

Pojemność oberży[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Inn capacity.png Pojemność oberży zwiększa ilość piwa, jaką można przechowywać w oberży. Badania te można rozpocząć mając rangę 8 i ukończone badania w dziedzinie Inżynieria na poziomie 4.

Pojemność zbrojowni[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Armoury capacity.png Pojemność zbrojowni zwiększa ilość broni i zbroi, którą można przechowywać w składzie. Badania te można rozpocząć mając rangę 9 i ukończone badania w dziedzinie Inżynieria na poziomie 5.

Pojemność domostw[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Housing capacity.png Pojemność domostw zwiększa liczbę chłopów na jedną chałupę w wiosce. Badania te można rozpocząć mając rangę 10 i ukończone badania w dziedzinie Inżynieria na poziomie 6.

Gildie kupieckie[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Commerce.png Gildie kupieckie dają dostęp do targowisk i pozwalają graczowi handlować w obrębie własnej gminy. Te badania można rozpocząć mając rangę 5 i ukończone badania w dziedzinie Matematyka na poziomie 2. Dodatkowo dają dostęp do następujących gałęzi badań: Transport i Handel.

Handel[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Trade agreements.png Handel daje dostęp do handlowania z targowiskami spoza gminy gracza. Badania te można rozpocząć mając rangę 11 i ukończone badania w dziedzinie Gildie kupieckie na poziomie 3. Każdy poziom badań wymaga, aby gracz miał wyższą rangę niż przy poprzednim poziomie.

Transport[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Land trade.png Transport zwiększa szybkość kupców, przemieszczających się do i z punktów wymiany oraz wiosek. Te badania można rozpocząć mając rangę 12 i ukończone badania w dziedzinie Gildie kupieckie na poziomie 2.

Architektura[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Architecture.png Architektura zwiększa szybkość, z jaką wznoszone są budynki w wiosce. Badania te można rozpocząć mając rangę 10 i ukończone badania w dziedzinie Matematyka na poziomie 3.

Sztuka[]

Arts.png Sztuka zwiększa ilość honoru uzyskiwanego na podstawie dodatniej popularności w wiosce, poprzez zwiększenie mnożnika honoru. Badania te można rozpocząć mając rangę 1, a dalsze badania wymagają, by gracz miał wyższą rangę niż przy poprzednim poziomie. Sztuka daje również dostęp do następujących gałęzi badań: Dekoracje, Literatura, Teologia, Wyświęcenie, Pielgrzymka, Chrzest, Małżeństwo, Bierzmowanie, Eucharystia, Spowiedź, Ostatnie namaszczenie, Filozofia i Sprawiedliwość.

Dekoracje[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Gardening.png Dekoracje dają dostęp do budynków dekoracyjnych w wioskach. Budynki te po wybudowaniu zwiększają mnożnik honoru gracza. Każdy poziom daje dostęp do nowych typów budynków i wymaga, aby gracz miał wyższą rangę niż przy poprzednim poziomie. Badania te można rozpocząć mając rangę 1 i ukończone badania w dziedzinie Sztuka na poziomie 1. Budynki, do których można uzyskać dostęp to: klomby, gołębniki, kamienne pomniki, ogrody regularne i pozłacane pomniki.

Literatura[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Literature.png Literatura daje dostęp do budynków rozrywkowych w wioskach. Budynki te po wybudowaniu zwiększają popularność gracza. Każdy poziom daje dostęp do nowych typów budynków i wymaga, aby gracz miał wyższą rangę niż przy poprzednim poziomie. Badania te można rozpocząć mając rangę 6 i ukończone badania w dziedzinie Sztuka na poziomie 2. Budynki, do których można uzyskać dostęp to: teatry, błazeńskie dziedzińce, tańczące niedźwiedzie, altany trubadurów i słupy majowe.

Teologia[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Theology.png Teologia daje dostęp do budynków religijnych, a także zaczyna generowanie punktów wiary. Badania te można rozpocząć mając rangę 8 i ukończone badania w dziedzinie Sztuka na poziomie 3. Do budynków dostępnych po kolejnych badaniach należą: małe kapliczki, duże kapliczki, kaplice, kościoły i katedry. Dalsze badania dają także dostęp do następujących gałęzi badań: Wyświęcenie, Pielgrzymka, Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia, Spowiedź i Ostatnie namaszczenie.

Wyświęcenie[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Ordination.png Wyświęcenie daje możliwość tworzenia mnichów. Dalsze badania zwiększają liczbę mnichów dostępnych w wiosce, aż do ośmiu (8). Te badania można rozpocząć mając rangę 8 i ukończone badania w dziedzinie Teologia na poziomie 5. Dają one dodatkowo dostęp do gałęzi badań Pielgrzymka.

Pielgrzymka[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Pilgrimage.png Pielgrzymka zwiększa prędkość, z jaką mnisi przemieszczają się po mapie świata. Badania te można rozpocząć mając rangę 8 i ukończone badania w dziedzinie Wyświęcenie na poziomie 1.

Chrzest[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Baptism.png Chrzest daje dostęp do uzdrowienia, które pozwala mnichom opanować zarazę w stolicach gmin. Dalsze badania zwiększają uzdrawiające działanie mnichów. Badania te można rozpocząć mając rangę 8 i ukończone badania w dziedzinie Teologia na poziomie 7.

Małżeństwo[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Marriage.png Małżeństwo daje dostęp do błogosławieństwa, które pozwala mnichom na pewien czas zwiększyć popularność gminy. Dalsze badania wydłużają czas trwania błogosławieństwa. Badania te można rozpocząć mając rangę 8 i ukończone badania w dziedzinie Teologia na poziomie 8.

Bierzmowanie[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Confirmation.png Bierzmowanie daje dostęp do inkwizycji, która pozwala mnichom na pewien czas zmniejszyć popularność gminy. Dalsze badania wydłużają czas trwania efektów inkwizycji. Badania te można rozpocząć mając rangę 8 i ukończone badania w dziedzinie Teologia na poziomie 9.

Eucharystia[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Eucharist.png Eucharystia daje dostęp do interdyktu, który pozwala mnichom przez pewien czas chronić wioskę lub stolicę przed atakami. Ukończenie badań na pierwszym poziomie pozwala graczowi nakładać interdykty na własne wioski niezależnie od zdobytej rangi, jednak po kolejnych badaniach można też chronić graczy znajdujących się na wyższym poziomie.

WSKAZÓWKA: Interdykt powstrzymuje rozpoczynanie ataków przeciwko wiosce lub stolicy, ale nie chroni przed atakami, które już zostały rozpoczęte.

Spowiedź[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Confession.png Spowiedź daje dostęp do rozgrzeszenia, które pozwala mnichom skrócić czas ekskomuniki nałożonej na wioskę. Dalsze badania podnoszą poziom rozgrzeszenia i jego efekty. Badania te można rozpocząć mając rangę 8 i ukończone badania w dziedzinie Teologia na poziomie 12.

Ostatnie namaszczenie[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Extreme unction.png Ostatnie namaszczenie daje dostęp do ekskomuniki, która pozwala mnichom wyeliminować na pewien czas kościelne wpływy innej wioski. Dalsze badania wydłużają czas trwania ekskomuniki i jej efektów. Badania te można rozpocząć mając rangę 8 i ukończone badania w dziedzinie Teologia na poziomie 13.

Filozofia[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Philosophy.png Filozofia zmniejsza ilość złota potrzebną do zakupu punktów badań. Te badania można rozpocząć mając rangę 13 i ukończone badania w dziedzinie Sztuką na poziomie 4. Dają one dodatkowo dostęp do gałęzi badań Sprawiedliwość.

Sprawiedliwość[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Justice.png Sprawiedliwość daje dostęp do budowli katowniczych, które można stawiać w obrębie wioski. Te badania można rozpocząć mając rangę 16 i ukończone badania w dziedzinie Filozofia na poziomie 1. Każdy poziom badań wymaga, aby gracz miał wyższą rangę niż przy poprzednim poziomie. Do budynków dostępnych w ramach kolejnych badań należą: dyby, stosy, madejowe łoża i szubienice.