Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement
Stronghold Kingdoms Wiki

Drzewo rozwoju — Rolnictwo

Opis[]

Farming.png Korzystając z rolniczej części drzewa rozwoju, można usprawniać produkcję żywności.

Sadownictwo[]

Apple farming.png Sadownictwo daje dostęp do sadów jabłoniowych i zwiększa ich produktywność. Badania te można rozpocząć, mając rangę 1.

Mleczarstwo[]

Dairy farming.png Mleczarstwo daje dostęp do mleczarni i zwiększa ich produktywność. Badania te można rozpocząć, mając rangę 2.

Rybołówstwo[]

Fishing.png Rybołówstwo daje dostęp do przystani rybackich i zwiększa ich produktywność. Badania te można rozpocząć, mając rangę 12.

WSKAZÓWKA: Przystanie rybackie można budować w wioskach typu Rzeka 1 lub Rzeka 2. Więcej szczegółów w tabeli wiosek.

Orka[]

Plough.png Orka zwiększa produkcję chmielu, pszenicy, warzyw i jabłek we odpowiednich gospodarstwach, a także daje dostęp do następujących gałęzi badań Uprawa chmielu, Produkcja pszenicy, Uprawa warzyw, Piwowarstwo i Piekarstwo. Badania te można rozpocząć, mając rangę 2.

Uprawa chmielu[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Hops farming.png Uprawa chmielu daje dostęp do browarów. Dalsze badania zwiększają produktywność upraw chmielu i można je rozpocząć, mając rangę 3.

Produkcja pszenicy[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Wheat farming.png Produkcja pszenicy daje dostęp do piekarni i zwiększa ich produktywność. Badania te można rozpocząć, mając rangę 8.

WSKAZÓWKA: Piekarnie można budować w wioskach typu Niziny lub Równiny. Więcej szczegółów w tabeli wiosek.

Uprawa warzyw[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Vegetable cropping.png Uprawa warzyw daje dostęp do upraw warzyw i zwiększa ich produktywność. Badania te można rozpocząć, mając rangę 9.

WSKAZÓWKA: Uprawy warzyw można zakładać w wioskach typu Niziny lub Równiny. Więcej szczegółów w tabeli wiosek.

Piwowarstwo[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Brewing.png Piwowarstwo zwiększa produkcję piwa we wszystkich browarach. Badania te można rozpocząć, mając rangę 12.

Piekarstwo[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Bakery.png Piekarstwo zwiększa produkcję chleba we wszystkich piekarniach. Badania te można rozpocząć, mając rangę 13.

Hodowla zwierząt[]

Animal husbandry.png Hodowla zwierząt zwiększa produkcję mięsa oraz wydajność mleczarni. Badania te można rozpocząć, mając rangę 3 i umożliwiają one również dostęp do takich gałęzi badań, jak Hodowla świń i Rzeźnictwo.

Hodowla świń[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Breeding.png Hodowla świń daje dostęp do hodowli świń i zwiększa ich produktywność. Badania te można przeprowadzić, mając rangę 7.

Rzeźnictwo[]

Research ComesFrom.jpg Spacer.png Butchery.png Rzeźnictwo zwiększa produkcję mięsa we wszystkich hodowlach świń. Badania te można rozpocząć, mając rangę 10.
Advertisement