Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement
Budynek Obrazek Opis Produkuje Uwagi
Spichlerz Granary.jpg Żywność jest przechowywana w spichlerzu. Jego umiejscowienie jest decydujące dla efektywnego funkcjonowania wioski. Im bliżej spichlerza znajdują się budynki wytwarzające żywność, tym więcej żywności jest produkowanej. Pojemność spichlerza można zwiększyć przez badania w dziedzinie Inżynieria i Pojemność spichlerza w zakładce Edukacja drzewa rozwoju. Nie dot.
Sad jabłoniowy Applefarm.jpg Sad jabłoniowy służy do zbioru jabłek i może być stawiany we wszystkich typach wiosek. Im bliżej spichlerza się znajduje, tym jest bardziej wydajny. Wielkość produkcji tego budynku można zwiększyć prowadząc badania z zakresu Sadownictwo i Orka w zakładce Rolnictwo drzewa rozwoju. Produkcję można także zwiększyć, ulepszając gildię sadowników w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba drewna i kamienia ze składu. Początkowy koszt budowy to 50 jednostek drewna i 25 jednostek kamienia. Apples.PNG
Mleczarnia Dairyfarm.jpg Mleczarnia służy do produkcji sera i może być stawiana we wszystkich typach wiosek. Im bliżej spichlerza się znajduje, tym jest bardziej wydajna. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Mleczarstwo w zakładce Rolnictwo drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Mleczarstwo i Hodowla zwierząt oraz przez ulepszenie gildii mleczarzy w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba drewna i kamienia ze składu. Początkowy koszt budowy to 300 jednostek drewna i 100 jednostek kamienia. Cheese.PNG
Hodowla świń Pigfarm.jpg Hodowla świń służy do produkcji mięsa i może być stawiana we wszystkich typach wiosek. Im bliżej spichlerza się znajduje, tym jest bardziej wydajna. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Hodowla świń w zakładce Rolnictwo drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Hodowla świń, Hodowla zwierząt, Rzeźnictwo oraz przez ulepszenie gildii hodowców świń w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba drewna i kamienia ze składu. Początkowy koszt budowy to 2000 jednostek drewna i 800 jednostek kamienia. Meat.PNG
Piekarnia Baker.jpg Piekarnia służy do wypieku chleba i może być stawiana tylko w wioskach typu nizinnego i równinnego z równinami umożliwiającymi większą produkcję. Im bliżej spichlerza się znajduje, tym jest bardziej wydajna. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Produkcja pszenicy w zakładce Rolnictwo drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Produkcja pszenicy, Orka, Piekarstwo oraz przez ulepszenie gildii piekarzy w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba drewna i kamienia ze składu. Początkowy koszt budowy to 2000 jednostek drewna i 1000 jednostek kamienia. Bread.PNG
Uprawa warzyw Vegfarm.jpg Uprawa warzyw służy do produkcji warzyw i może być stawiana tylko w wioskach typu nizinnego i równinnego. Im bliżej spichlerza się znajduje, tym jest bardziej wydajna. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Uprawa warzyw w zakładce Rolnictwo drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Uprawa warzyw i Orka oraz przez ulepszenie gildii hodowców warzyw w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba drewna i kamienia ze składu. Początkowy koszt budowy to 3000 jednostek drewna i 1000 jednostek kamienia. Veg.PNG
Przystań rybacka Fishingjetty.jpg Przystań rybacka służy do połowu ryb i może być stawiana tylko w wioskach typu Rzeka 1 i Rzeka 2 oraz musi być położona blisko brzegu rzeki. Im bliżej spichlerza się znajduje, tym jest bardziej wydajna. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Rybołówstwo w zakładce Rolnictwo drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Rybołówstwo oraz przez ulepszenie gildii rybaków w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba drewna i kamienia ze składu. Początkowy koszt budowy to 400 jednostek drewna i 200 jednostek kamienia. Fish.PNG
Oberża Inn.jpg Oberża służy do przechowywania piwa i może być w wiosce tylko jedna (1). Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Uprawa chmielu. Pojemność oberży można zwiększyć przez badania w dziedzinie Inżynieria i Pojemność oberży w zakładce Edukacja drzewa rozwoju. Do budowy potrzeba drewna i kamienia ze składu. Początkowy koszt budowy to 2500 jednostek drewna i 1000 jednostek kamienia. Nie dot.
Browar Brewery.jpg Browar służy do produkcji piwa i może być stawiany we wszystkich typach wiosek. Im bliżej oberży się znajduje, tym jest bardziej wydajny. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Uprawa chmielu w zakładce Rolnictwo drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Uprawa chmielu, Orka, Piwowarstwo oraz przez ulepszenie gildii piwowarów w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba drewna i kamienia ze składu. Początkowy koszt budowy to 500 jednostek drewna i 1000 jednostek kamienia. Ale.png
Advertisement