Budynek Obrazek Opis Produkuje Uwagi
Spichlerz
Granary.jpg
Żywność jest przechowywana w spichlerzu. Jego umiejscowienie jest decydujące dla efektywnego funkcjonowania wioski. Im bliżej spichlerza znajdują się budynki wytwarzające żywność, tym więcej żywności jest produkowanej. Pojemność spichlerza można zwiększyć przez badania w dziedzinie Inżynieria i Pojemność spichlerza w zakładce Edukacja drzewa rozwoju. Nie dot.
Sad jabłoniowy
Applefarm.jpg
Sad jabłoniowy służy do zbioru jabłek i może być stawiany we wszystkich typach wiosek. Im bliżej spichlerza się znajduje, tym jest bardziej wydajny. Wielkość produkcji tego budynku można zwiększyć prowadząc badania z zakresu Sadownictwo i Orka w zakładce Rolnictwo drzewa rozwoju. Produkcję można także zwiększyć, ulepszając gildię sadowników w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba drewna i kamienia ze składu. Początkowy koszt budowy to 50 jednostek drewna i 25 jednostek kamienia.
Apples.PNG
Mleczarnia
Dairyfarm.jpg
Mleczarnia służy do produkcji sera i może być stawiana we wszystkich typach wiosek. Im bliżej spichlerza się znajduje, tym jest bardziej wydajna. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Mleczarstwo w zakładce Rolnictwo drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Mleczarstwo i Hodowla zwierząt oraz przez ulepszenie gildii mleczarzy w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba drewna i kamienia ze składu. Początkowy koszt budowy to 300 jednostek drewna i 100 jednostek kamienia.
Cheese.PNG
Hodowla świń
Pigfarm.jpg
Hodowla świń służy do produkcji mięsa i może być stawiana we wszystkich typach wiosek. Im bliżej spichlerza się znajduje, tym jest bardziej wydajna. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Hodowla świń w zakładce Rolnictwo drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Hodowla świń, Hodowla zwierząt, Rzeźnictwo oraz przez ulepszenie gildii hodowców świń w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba drewna i kamienia ze składu. Początkowy koszt budowy to 2000 jednostek drewna i 800 jednostek kamienia.
Meat.PNG
Piekarnia
Baker.jpg
Piekarnia służy do wypieku chleba i może być stawiana tylko w wioskach typu nizinnego i równinnego z równinami umożliwiającymi większą produkcję. Im bliżej spichlerza się znajduje, tym jest bardziej wydajna. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Produkcja pszenicy w zakładce Rolnictwo drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Produkcja pszenicy, Orka, Piekarstwo oraz przez ulepszenie gildii piekarzy w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba drewna i kamienia ze składu. Początkowy koszt budowy to 2000 jednostek drewna i 1000 jednostek kamienia.
Bread.PNG
Uprawa warzyw
Vegfarm.jpg
Uprawa warzyw służy do produkcji warzyw i może być stawiana tylko w wioskach typu nizinnego i równinnego. Im bliżej spichlerza się znajduje, tym jest bardziej wydajna. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Uprawa warzyw w zakładce Rolnictwo drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Uprawa warzyw i Orka oraz przez ulepszenie gildii hodowców warzyw w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba drewna i kamienia ze składu. Początkowy koszt budowy to 3000 jednostek drewna i 1000 jednostek kamienia.
Veg.PNG
Przystań rybacka
Fishingjetty.jpg
Przystań rybacka służy do połowu ryb i może być stawiana tylko w wioskach typu Rzeka 1 i Rzeka 2 oraz musi być położona blisko brzegu rzeki. Im bliżej spichlerza się znajduje, tym jest bardziej wydajna. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Rybołówstwo w zakładce Rolnictwo drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Rybołówstwo oraz przez ulepszenie gildii rybaków w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba drewna i kamienia ze składu. Początkowy koszt budowy to 400 jednostek drewna i 200 jednostek kamienia.
Fish.PNG
Oberża
Inn.jpg
Oberża służy do przechowywania piwa i może być w wiosce tylko jedna (1). Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Uprawa chmielu. Pojemność oberży można zwiększyć przez badania w dziedzinie Inżynieria i Pojemność oberży w zakładce Edukacja drzewa rozwoju. Do budowy potrzeba drewna i kamienia ze składu. Początkowy koszt budowy to 2500 jednostek drewna i 1000 jednostek kamienia. Nie dot.
Browar
Brewery.jpg
Browar służy do produkcji piwa i może być stawiany we wszystkich typach wiosek. Im bliżej oberży się znajduje, tym jest bardziej wydajny. Aby zbudować ten budynek, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Uprawa chmielu w zakładce Rolnictwo drzewa rozwoju. Produkcję tego budynku można zwiększyć przez dalsze badania w dziedzinie Uprawa chmielu, Orka, Piwowarstwo oraz przez ulepszenie gildii piwowarów w stolicy gminy. Premię do produkcji można też uzyskać za pomocą kart strategicznych. Do budowy potrzeba drewna i kamienia ze składu. Początkowy koszt budowy to 500 jednostek drewna i 1000 jednostek kamienia.
Ale.png
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC BY-NC-SA 3.0, o ile nie zaznaczono inaczej.