Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement
Budynek Obrazek Opis Produkuje Uwagi
Ratusz Villagehall.jpg Jako jedyny budynek, którego nie można przemieścić, ratusz stoi w centrum każdej wioski i gracz nie musi go wznosić. Tu przechowuje się dobra luksusowe. Im bliżej ratusza znajdą się domostwa, budynki dekoracyjne i rozrywkowe oraz budowle katownicze, tym większa będzie ich skuteczność. Nie dot.
Chałupy Hovel.jpg Chałupy umożliwiają zwiększenie liczby chłopów, którzy mogą zamieszkać w wiosce. Im bliżej ratusza znajduje się chałupa, tym większą liczbę chłopów może pomieścić. Rozmiary chałup można powiększyć, przeprowadzając badania w dziedzinie Pojemność domostw, dostępne na zakładce Edukacja drzewa rozwoju. Podstawowy koszt budowy to 200 jednostek drewna i 400 jednostek kamienia. miejsca do zamieszkania
Budynki dekoracyjne Decorativebuildings.jpg Dostępnych jest pięć typów budynków dekoracyjnych: klomb, gołębnik, kamienny pomnik, ogród regularny oraz pozłacany pomnik. Każdy z nich podnosi mnożnik honoru w wiosce, w której jest umieszczony. Im bliżej ratusza znajduje się każdy z tych budynków, tym większa będzie premia do honoru. Aby wznieść te budynki, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Dekoracje na zakładce Edukacja drzewa rozwoju. Maksymalny mnożnik honoru dla poszczególnych budynków wynosi: duży klomb — +2, gołębnik — +4, kamienny pomnik — +6, ogród regularny — +6, pozłacany pomnik — +8. Do wybudowania każdego z budynków dekoracyjnych potrzebne jest złoto, kamień i drewno. Koszt ich budowy waha się od 50 jednostek drewna, 50 jednostek kamienia i 100 sztuk złota do 500 jednostek drewna, 500 jednostek kamienia i 1000 sztuk złota. honor
Budynki rozrywkowe Entertainmentbuildings.jpg Dostępnych jest pięć typów budynków rozrywkowych: teatr, błazeński dziedziniec, tańczący niedźwiedź, altana trubadurów oraz słup majowy. Można wznieść tylko po jednym (1) budynku każdego typu, a wszystkie z nich zwiększają popularność wioski. Im bliżej ratusza się znajdują, tym większą generują premię do popularności. Aby wznieść te budynki, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Literatura na zakładce Edukacja drzewa rozwoju. Maksymalna premia do popularności generowana przez poszczególne budynki wynosi +6. Do wybudowania każdego z budynków rozrywkowych potrzebne jest drewno i kamień. Koszt budowy waha się od 1000 jednostek drewna i 3000 jednostek kamienia, do 10 000 jednostek drewna i 15 000 jednostek kamienia. popularność
Budynki religijne Religioustbuildings.jpg Dostępnych jest pięć typów budynków religijnych: mała kapliczka, duża kapliczka, kaplica, kościół oraz katedra. Budynki religijne służą do generowania punktów wiary, potrzebnych mnichom do wykonywania powierzonych im zadań na świecie. Niektóre budynki religijne podnoszą również mnożnik honoru. Aby wznieść te budynki, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Teologia na zakładce Edukacja drzewa rozwoju. Premie do mnożnika punktów wiary i honoru wynoszą: mała kapliczka — +1 punkt wiary, duża kapliczka — +4 punkty wiary, kaplica — +8 punktów wiary i +3 punkty honoru, kościół — +15 punktów wiary i +8 punktów honoru, katedra — +100 punktów wiary i +26 punktów honoru. Do wybudowania każdego z budynków religijnych potrzebny jest kamień i drewno, w ilościach od 500 do 30 000 jednostek drewna i kamienia. Do budowy kaplic, kościołów i katedr potrzebne jest też złoto, w ilości od 1000 do 20 000 sztuk. punkty wiary, premia do honoru
Budowle katownicze Justicebuilings.jpg Dostępne są cztery typy budowli katowniczych: dyby, stos, madejowe łoże oraz szubienica. Każdy z nich zwiększa mnożnik honoru w wiosce, w której je wzniesiono, ale wpływa również negatywnie na popularność. Aby wznieść te budynki, gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Sprawiedliwość na zakładce Edukacja drzewa rozwoju. Maksymalne premie do honoru wynoszą: dyby — +16 punktów honoru i -5 punktów popularności, stos — +20 punktów honoru i -5 punktów popularności, madejowe łoże — +24 punktów honoru i -5 punktów popularności, szubienica — +28 punktów honoru i -5 punktów popularności. Im bliżej ratusza znajdują się te budowle, tym większy jest mnożnik honoru. Do wybudowania każdej z budowli katowniczych potrzebne jest złoto, drewno i kamień. Koszt ich budowy waha się od 2000 sztuk złota, 1000 jednostek drewna i 1000 jednostek kamienia do 20 000 sztuk złota, 10 000 jednostek drewna i 10 000 jednostek kamienia.
Advertisement