Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

System chwały w grze Stronghold Kingdoms umożliwia graczom gromadzenie punktów na rzecz frakcji i domu, do którego przynależą, poprzez piastowanie ważnych urzędów w świecie gry (szczegóły w poniższej tabeli).

Punkty chwały są gromadzone przez wyłonionych wyborach przywódców stolic na rzecz frakcji i domów, do których przynależą. Liczba punktów chwały zgromadzonych przez poszczególnych członków domu składa się na ogólną liczbę punktów chwały zgromadzoną przez dany dom. Pierwszy dom, który uzyska 1 milion punktów w rundzie wygrywa rundę i uzyskuje gwiazdkę do swojego sztandaru. Jeśli w momencie obliczania poziomu chwały okaże się, że więcej niż jeden dom zdołał zgromadzić milion punktów chwały, rundę wygrywa dom, który zgromadził najwięcej punktów. Ten wskaźnik jest obliczany tylko raz dziennie, zatem wszystkie zdobyte punkty powyżej jednego miliona nie są przenoszone do następnej rundy. Dwa domy, które na koniec każdej z pierwszych 5 rund będą miały najniższą liczbę punktów chwały, zostaną uznane za przegranych w danej rundzie chwały. Gdy pozostanie tylko 6 domów, w kolejnych rundach za przegranego zostanie uznany jeden dom, a nie dwa. Dom, który przegrał rundę chwały, ale posiada gwiazdkę zwycięstwa, utraci tę gwiazdkę. Jeśli dom przegra rundę chwały nie mając już żadnych gwiazdek zwycięstwa, zostanie wyeliminowany z wyścigu chwały. Oznacza to, że pozostanie w grze, ale nie będzie mógł zdobywać punktów chwały i nie będzie widoczny na ekranie chwały.

WSKAZÓWKA: Takie domy nie zostają wyeliminowane z samej gry, ale nie mogą brać udziału w kolejnych rundach chwały, dopóki nie zakończy się bieżąca gra o chwałę. Członkowie wyeliminowanych domów mogą oczywiście ubiegać się o przyjęcie do pozostałych domów.

Timer green.png wpis wiki: Punkty chwały są obliczane każdego dnia, a każda runda chwały kończy się pomiędzy godz. 06:00 a 07:00 czasu serwerowego. Jeśli więcej niż jeden dom zdobędzie milion punktów, za zwycięzcę zostanie uznany dom, który zgromadził w tym czasie najwięcej punktów chwały.


Tablica wyników — chwała

Naliczanie punktów[]

Punkty chwały są gromadzone przez członków domu wybranych na przywódców stolic. Liczba punktów jest obliczana w następujący sposób:

Piastowany urząd Liczba punktów dziennie
Wójt gminy 4
Szeryf hrabstwa 200
Rządca prowincji 750
Król państwa 1500

W Drugiej Epoce wielkość zdobywanej chwały dziennie została zmieniona w następujący sposób:

Piastowany urząd Liczba punktów dziennie
Wójt gminy 8
Szeryf hrabstwa 400
Rządca prowincji 1500
Król państwa 3000

W Trzeciej Epoce wielkość zdobywanej chwały dziennie została zmieniona w następujący sposób:

Piastowany urząd Liczba punktów dziennie
Wójt gminy 20
Szeryf hrabstwa 1000
Rządca prowincji 3750
Król państwa 7500

W Trzeciej Epoce dom musi uzbierać 4 miliony punktów, aby wygrać rundę.

Misje[]

Gracze mogą również zdobywać punkty chwały dla swojego domu, wykonując misje. Punkty te są przyznawane jako dodatkowa nagroda za wykonanie niektórych poważniejszych misji, pod warunkiem, że gracz należy do jakiegoś domu.

Jeśli gracz wybierze punkty chwały jako nagrodę za misję, pojawi się ekran potwierdzenia wyboru nagrody (A). Gracz oraz oficerowie Domu otrzymają raport, pokazujący ile punktów chwały otrzymano jako nagrodę (B).

(a) Jeśli punkty chwały zostaną wybrane jako nagroda za misję.

(b)Raport, który otrzymuje gracz oraz oficerowie Domu.

Tablica wyników[]

Pierwszy ekran wyświetlony po kliknięciu ikony menu frakcji (flaga na pasku narzędzi w prawej górnej części ekranu) to tablica wyników, pokazująca poziom chwały. Gromadzenie punktów chwały przez domy sprawia, że ich sztandary są umieszczane na ekranie wyżej. Sztandar domu, który prowadzi w rankingu zostanie umieszczony na środku, a kolejne ugrupowania będą widoczne po jego lewej i prawej stronie.

WSKAZÓWKA: Umieszczenie wskaźnika na sztandarze spowoduje wyświetlenie liczby punktów chwały zgromadzonych przez dany dom.

WSKAZÓWKA: By powrócić do ekranu frakcji, wystarczy kliknąć przycisk frakcji/domów po prawej stronie.

Advertisement