Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

Czym są domy i frakcje?[]

Top UI tab factions.png

W świecie gry jest 20 domów. Każdy dom złożony jest z pewnej liczby frakcji, maksymalnie 12. Frakcja jest grupą graczy zrzeszonych w celu osiągnięcia wspólnych celów.

Jak przystąpić do domu, w którym są trzy lub więcej frakcji?[]

W takim przypadku obecne w domu frakcje muszą głosować nad członkostwem twojej frakcji. By zostać przyjęta, frakcja musi uzyskać większość lub co najmniej trzy (3) głosy. Frakcje muszą mieć pięciu (5) członków zanim mogą przyłączyć się do domu.

Jak utworzyć frakcję?[]

Aby utworzyć frakcję, musisz mieć co najmniej rangę Giermek (ranga 14).

Jak zaprosić inne osoby do mojej frakcji?[]

W oknie bieżącej frakcji wpisz osobę, którą chcesz zaprosić do frakcji, po czym kliknij przycisk Zaproś użytkownika.

Jak dołączyć do frakcji?[]

Aby dołączyć do frakcji, musisz mieć co najmniej rangę Niewolny (ranga 7) i otrzymać zaproszenie od jednego z oficerów frakcji.

Dlaczego niektóre osoby wyświetlają się na czerwono na ekranie frakcji?[]

Osoby wyświetlające się na czerwono zostały zaproszone do twojej frakcji, ale nie przyjęły jeszcze zaproszenia.

Czy jest możliwość podglądu, którzy gracze są online?[]

Tak, dopóki są oni w twojej frakcji. Na ekranie bieżącej frakcji przy każdym z członków znajduje się przycisk radiowy. Jeśli gracz jest online, przycisk świeci na zielono.

Kim są oficerowie i generałowie?[]

Generał, oznaczony na czerwono, to osoba dowodząca frakcją. Może zapraszać, wypraszać i awansować członków na oficerów. Generałowie mogą także głosować na kogoś innego w przypadku, kiedy chcą się pozbyć władzy.

Oficerowie, zaznaczeni na pomarańczowo, mogą zapraszać do frakcji nowych członków i głosować nad przywództwem frakcji.

Nasza frakcja nie może odrzucić obecnego przywódcy w głosowaniu.[]

Aby odrzucić w głosowaniu obecnego przywódcę, musi przeciw niemu zagłosować trzech oficerów. Przywódcą będzie ten z oficerów, który ma większość wśród oficerów frakcji i obecnego przywódcy.

Jaka może być maksymalna liczba frakcji w domu?[]

Każdy dom może zrzeszać maksymalnie 12 frakcji.

Ilu graczy musi mieć frakcja, aby móc dołączyć do domu?[]

Frakcja musi mieć pięciu (5) członków, aby móc dołączyć do domu.

Czy przywódca domu może wykluczyć frakcję?[]

Tak. Przywódcy domów mogą wykluczać frakcje, które mają mniej niż pięciu (5) członków.

Co dzieje się z punktami chwały, jeśli frakcja opuszcza dom?[]

Wszystkie zgromadzone punkty chwały są własnością domu. Dom nie może nigdy utracić punktów chwały. Jeśli frakcja opuszcza dom, wszystkie punkty zgromadzone przez tę frakcję pozostają własnością domu.

Advertisement