Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

Udało mi się znaleźć moją wioskę na mapie. Jak ona wygląda?[]

Village icon.jpg Kliknij zakładkę wioski, by zobaczyć swoją wioskę.

Widzę moją wioskę, ale wygląda na opustoszałą. Od czego mam zacząć?[]

Polecamy przejście samouczka dotyczącego gry i wykonywanie misji.

Panel budowania

Informacje o budynku

Jak wznosić budynki?[]

Lewym przyciskiem myszy kliknij budynek na panelu budowania, przesuń wskaźnik na swoją wioskę i znów kliknij lewym przyciskiem, aby wznieść budynek.

'WSKAZÓWKA:' Niektóre budynki wymagają określonego rodzaju terenu, np. kopalnie żelaza wymagają rudy żelaza w podłożu, a drwale muszą być w pobliżu drzew (ale nie wśród nich), by pracować.

Czy ma znaczenie, gdzie wznoszę budynki?[]

Tak, usytuowanie budynków jest bardzo ważne. To, gdzie wznosisz budynek, decyduje o tym, ile surowców będzie on produkował dziennie.

Umieszczenie go bliżej budynków magazynowych (może to być skład, ratusz, spichlerz, czy oberża) zwiększa dzienną produktywność. Na przykład, umieszczając sady jabłoniowe bliżej spichlerza, uzyskuje się dziennie więcej żywności niż w przypadku umieszczenia ich z dala od spichlerza.

Co wpływa na ilość surowców produkowanych przez budynek?[]

Dzienna produkcja zależy od tego, jak blisko odpowiedniego magazynu, np. składu, spichlerza, oberży czy ratusza, położony jest budynek. Im bliżej właściwego magazynu znajduje się budynek, tym więcej surowców produkuje. Podczas umieszczania nowego budynku liczba wyświetlana nad nim pokazuje jaka będzie jego dzienna produkcja. Klikając ukończony budynek, można zobaczyć zarówno dzienną produkcję danego budynku, jak i całkowitą wielkość produkcji budynków tego typu.

Czemu budynek jest czerwony, kiedy chcę go umieścić?[]

Nie masz wystarczającej ilości surowców, by go wybudować, lub nie możesz go wznieść w tym miejscu. Niektóre budynki można umieszczać tylko na określonych typach ternu, np. chaty drwali muszą być umiejscowione przy krawędzi lasu, a kamieniołomy na złożach kamienia.

Jakie surowce są potrzebne do budowy budynków?[]

Do budowy wszystkich budynków potrzeba drewna i/lub kamienia. Do budowy niektórych budynków potrzebne jest również złoto.

Jak się produkuje drewno?[]

By produkować drewno, umieść chatę drwala na krawędzi lesistego terenu.

Jak się produkuje kamień?[]

By produkować kamień, umieść kamieniołom na skalistym terenie.

Jak usunąć budynek?[]

Kliknij budynek i wybierz opcję Usuń ten budynek. Jeśli budynek jest w trakcie budowy lub jego budowa jeszcze się nie zaczęła, zostanie usunięty natychmiast i całe drewno/kamień/złoto potrzebne do jego budowy zostanie odzyskane. Jeśli budynek jest ukończony, usunięcie go zajmie nieco czasu i tylko połowa drewna/kamienia/złota użytego do budowy zostanie odzyskana.

Jak się produkuje żywność?[]

By produkować jabłka, umieść sad jabłoniowy (dostępny w zakładce rolnictwa) blisko spichlerza.

Aby móc produkować inne rodzaje żywności, musisz przeprowadzić badania nad odpowiednimi umiejętnościami z zakładki Rolnictwo w drzewie rozwoju.

Czemu nie mogę wznieść więcej budynków, mimo że posiadam surowce?[]

W każdej wiosce w danym momencie można budować tylko jeden budynek. Jeśli podczas gry korzystasz z żetonu Premium, możesz dodać do kolejki budowania do pięciu (5) budynków w każdej wiosce.

Pasek informacyjny wioski

Co pokazuje pasek na górze ekranu?[]

Górny pasek pokazuje surowce aktualnie dostępne w wybranej przez ciebie wiosce. Od lewej do prawej widoczne są kolejno dostępne ilości drewna, kamienia i żywności. Dalej widać całkowitą populację wioski/pojemność domostw oraz dostępnych chłopów, których można zatrudnić jako robotników w wiosce lub przekształcić w żołnierzy, kupców, zwiadowców i mnichów.

W jednym z moich budynków nikt nie pracuje...[]

Jeśli nie masz wystarczająco dużo chłopów do pracy w wiosce, możesz to zmienić, wznosząc kolejną chałupę lub rozwiązując wojska/jednostki.

Jeśli twoja popularność jest niewystarczająca, by przyciągnąć chłopów do wioski, musisz ją zwiększyć (zobacz więcej informacji o popularności).

Jeśli twój budynek jest wyłączony, zobaczysz nad nim znak Zzz. Kliknij go i wybierz Włącz to lub Uruchom cały przemysł.

Jak zwiększyć liczbę chłopów?[]

Możesz przyciągnąć do swojej wioski więcej chłopów, budując chałupy. Im bliżej ratusza wzniesiesz chałupę, tym większa będzie pojemność domostwa, co sprowadzi do twojej wioski więcej chłopów. Możesz też przeprowadzić badania w dziedzinie Domostwa, by zwiększyć pojemność każdej z chałup.

Aby chłopi przybywali szybciej, musisz zwiększyć swoją popularność. Można to zrobić obniżając podatki lub przekupując chłopów, zwiększając racje, zapewniając więcej rodzajów pożywienia i wznosząc budynki rozrywkowe.

Możesz też rozwiązać wojska, lub inne jednostki, by szybko zdobyć chłopów dla wioski i w ten sposób od razu pozyskać dostępnych pracowników.

Czy mogę posiadać więcej niż jedną wioskę?[]

Tak. Jak już osiągniesz rangę Wójt (12), możesz posiadać drugą wioskę. Aby posiadać drugą wioskę, musisz przeprowadzić badania w dziedzinie Przywództwo oraz mieć do dyspozycji kapitana.

Wioskę możesz kupić na mapie świata, jeśli tylko masz kapitana i co najmniej 10 000 sztuk złota**, za które kupisz nowe nadanie wioski. Możesz też przejąć wioskę wroga, atakując jego zamek i dochodząc do jego siedziby (musi tam również dotrzeć twój kapitan).

Zajrzyj do artykułu Tabela rang, aby się dowiedzieć ile wiosek można posiadać przy danej randze. Lista typów wiosek znajduje się w Tabeli wiosek.

WSKAZÓWKA: Stolice nie są wliczane do maksymalnej liczby wiosek, więc można być Wójtem (12) i posiadać dwie (2) wioski, a dodatkowo stolicę gminy.

WSKAZÓWKA: **Im dalej od twojej wioski znajduje się nowo nadana wioska, tym będzie droższa.

Jak kupić nową wioskę?[]

Jak już wspomniano, jeśli masz ukończony wymagany poziom badań (Przywództwo), masz odpowiednią rangę, wystarczająco dużo miejsca na nową wioskę, kapitana i co najmniej 10 000 sztuk złota, możesz kupić nową wioskę. Miej jednak na uwadze, że:

  • Ogólnie koszt nadania nowej wioski rośnie automatycznie o 10 000 sztuk złota. Zatem zakładając, że twoja druga wioska leży w tej samej gminie co pierwsza, jej koszt wyniesie 10 000 sztuk złota. Trzecia wioska w tej samej gminie to już koszt 20 000 sztuk złota itd.
  • Jednak nowa wioska leżąca poza twoją obecną gminą będzie znacznie kosztowniejsza. Im dalej, tym droższa.

WSKAZÓWKA: Przełączenie na tę z posiadanych wiosek, która jest położona w gminie leżącej bliżej upatrzonego miejsca na nową wioskę, zmniejszy kosz zakupu.

Koszta wymienione poniżej dotyczą nadania wioski w obrębie tej samej gminy:

Liczba wiosek Koszt w złocie Koszt w honorze Poziom badań w dziedzinie Przywództwo Wymagana ranga
Druga wioska 10 000 1 12 - Wójt
Trzecia wioska 20 000 2 15 - Dziedzic
Czwarta wioska 30 000 3 17 - Baron lub Baronessa
Piąta wioska 40 000 4 18 - Wicehrabia lub Wicehrabina
Szósta wioska 50 000 5 19 - Hrabia lub Hrabina
Siódma wioska 60 000 6 20 - Markiz lub Markiza
Ósma wioska 70 000 7 21 - Książę lub Księżna
Dziewiąta wioska 80 000 8 22 - Królewicz lub Królewna
Dziesiąta wioska 90 000 8 22 - Królewicz lub Królewna
Jedenasta wioska 100 000 6 000 000 9 22 - Królewicz lub Królewna
Dwunasta wioska 110 000 7 000 000 10 22 - Królewicz lub Królewna
Trzynasta wioska 120 000 8 000 000 11 22 - Królewicz lub Królewna
Czternasta wioska 130 000 9 000 000 12 22 - Królewicz lub Królewna
Piętnasta wioska 140 000 10 000 000 13 22 - Królewicz lub Królewna
Szesnasta wioska 150 000 15 000 000 14 23 - Następca tronu lub Następczyni tronu
Siedemnasta wioska 160 000 20 000 000 15 23 - Następca tronu lub Następczyni tronu
Osiemnasta wioska 170 000 25 000 000 16 23 - Następca tronu lub Następczyni tronu
Dziewiętnasta wioska 180 000 30 000 000 17 23 - Następca tronu lub Następczyni tronu
Dwudziesta wioska 190 000 35 000 000 18 23 - Następca tronu lub Następczyni tronu
Dwudziesta pierwsza wioska 200 000 40 000 000 19 23 - Następca tronu lub Następczyni tronu
Dwudziesta druga wioska 210 000 45 000 000 20 23 - Następca tronu lub Następczyni tronu
Dwudziesta trzecia wioska 220 000 50 000 000 21 23 - Następca tronu lub Następczyni tronu
Dwudziesta czwarta wioska 230 000 55 000 000 22 23 - Następca tronu lub Następczyni tronu
Dwudziesta piąta wioska 240 000 60 000 000 23 23 - Następca tronu lub Następczyni tronu

Zobacz tabelę rang

Co oznaczają wolne miejsca na jednostki?[]

Każda wioska może pomieścić maksymalnie 500 jednostek. Jednostki to żołnierze, zwiadowcy, handlarze i mnisi. Każdy typ jednostki zajmuje inną liczbę miejsc na jednostki z dostępnych 500:

Jednostka Miejsce zajmowane przez jednostkę
Żołnierz, Katapulta, Kapitan 1
Zwiadowca 1
Kupiec 10
Mnich 25

Przykładowo, bez zwiadowców, handlarzy czy mnichów, można by zbudować armię o maksymalnej liczebności 500 żołnierzy. Jeśli jednak posiadasz w swojej wiosce ośmiu (8) zwiadowców (8 miejsc na jednostki), a do tego 10 kupców (10x10 miejsc na jednostki=100), masz zajętych 108 miejsc na jednostki, a na inne jednostki pozostają tylko 392 miejsca. To oznacza, że maksymalna wielkość twojej armii wyniosłaby 392 żołnierzy (chyba że zechcesz mieć również mnichów, wtedy będziesz mieć jeszcze mniej miejsc na jednostki dla żołnierzy).

WSKAZÓWKA: Mając wasali możesz mieć do dyspozycji wielokrotność 500 żołnierzy. By uzyskać więcej informacji, zobacz stronę Wasale i seniorzy.

Limity budynków[]

Maksymalna liczba chałup, które możesz postawić w jednej wiosce wynosi 10. Liczba budynków produkcyjnych to 30 dla każdego ich typu. W przypadku ogrodów i dekoracji wartości są następujące:

Budynek Maksymalna ilość
Klomb 5
Ogród regularny 5
Kamienny pomnik 10
Pozłacany pomnik 5
Mała kapliczka 6
Duża kapliczka 4
Gołębnik 5
Katownicze 4
Rozrywkowe 5
Kaplica 3
Kościół 2
Katedra 1

Liczba budynków, które jeszcze możesz wznieść, jest wyświetlona w prawym dolnym rogu ikony budynku w panelu budowania.

Zmiana nazwy wioski[]

By zmienić nazwę wioski, należy wybrać posiadaną wioskę, której nazwa ma zostać zmieniona, a następnie kliknąć ustawienia na szarym pasku menu w górze ekranu. Na rozwijanej liście kliknij Zmień nazwę aktualnej wioski i wpisz nową nazwę.

Co się stanie, jeśli moja wioska zostanie zdobyta?[]

Jeśli posiadasz tylko jedną (1) wioskę, zostanie ci losowo przydzielona nowa wioska na mapie. Zatrzymasz całe złoto, honor i ukończone badania.

Jeśli masz więcej niż jedną wioskę, po utracie jednej (1) z nich będziesz nadal posiadać swoje pozostałe wioski.

Wioska z równinami solnymi — dlaczego nie mogę wznosić budynków po lewej stronie?[]

Na zachodniej części mapy można umieszczać tylko panwie solne (budowle pozyskujące sól).

Co się dzieje z nieaktywnymi graczami?[]

Wioska zostanie automatycznie opuszczona, jeśli gracz nie gra lub pozostaje bezczynny przez określony czas, zależny od rangi gracza. Im wyższa ranga, tym więcej czasu upływa zanim wioska zostanie opuszczona. Jeśli żeton Premium jest w grze, gdy gracz jest nieaktywny, konto gracza (a przez to i jego wioska) pozostaje aktywne do zakończenia działania żetonu.

Ranga Dni do deaktywacji
Głupek wioskowy 5
Prostak 8
Kmiotek 9
Chłop 10
Poddany 11
Chłop pańszczyźniany 12
Niewolny 13
Obywatel 14
Plebejusz 15
Szlachcic 16
Drobny ziemianin 17
Wójt 18
Pan 19
Giermek 20
Dziedzic 22
Rycerz 28
Baron 32
Wicehrabia 36
Hrabia 40
Markiz 44
Książę 48
Królewicz 60
Następca tronu 60

Dlaczego mój browar nie pracuje?[]

Aby browar produkował piwo, potrzebna jest oberża, którą należy wybudować przed wzniesieniem browaru.

Advertisement