Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

Gdzie znajdę koszary i zbrojownię?[]

Koszary i zbrojownia nie są w grze Stronghold Kingdoms rzeczywistymi budynkami. Funkcjonują jako ekrany, na których można tworzyć wojska i broń oraz dysponować nimi.

Jak stworzyć wojsko? Barracks icon.jpg[]

Po przeprowadzeniu badań w dziedzinie Dowodzenie (zakładka Wojskowość), możesz zacząć tworzenie wojsk złożonych z chłopów w zakładce koszar. Powołanie jednego chłopa do wojska kosztuje trzy (3) sztuki złota.

Jak uzyskać dostęp do tworzenia wojsk różnych typów?[]

Dostęp do wojsk innych typów uzyskasz po przeprowadzeniu odpowiednich badań w dziedzinie Wojskowość oraz badań nad bronią w dziedzinie Przemysł. Broń niezbędną do uzbrojenia wojsk możesz również kupować na targowisku.

Do czego służy rozkaz Przejmij wioskę?[]

Pomyślne przejęcie wioski umożliwia kontrolowanie wioski innego gracza.

Do przeprowadzenia przejęcia niezbędne jest ukończenie badań z dziedziny Przywództwo, a także wolne miejsce na wioskę (liczbę wiosek, które możesz posiadać znajdziesz w tabeli rang). W składzie atakujących wojsk musi się również znaleźć kapitan. Aby operacja przejęcia zakończyła się sukcesem, twoje jednostki, a także kapitan muszą dotrzeć do siedziby. Jeśli kapitan zginie, przejęcie się nie powiedzie, nawet gdy wojsko odniesie zwycięstwo.

Po przeprowadzeniu przejęcia każdy z budynków i zasobów w wiosce stanie się twoją własnością, niezależnie od poziomu badań i rangi. Jednak aby budować kolejne takie budynki, konieczne będzie przeprowadzenie odpowiednich badań. Pojemność magazynowa nowo przejętej wioski zależy od twojego poziomu badań. Jeśli na przykład pojemność twojego składu drewna/kamienia/smoły/żelaza wynosi 30 tysięcy, a pojemność składu gracza, którego atakujesz to 50 tysięcy, po przejęciu wioski o jej pojemności magazynowej będzie decydować twój poziom badań i będziesz w stanie zgromadzić do 30 tysięcy jednostek poszczególnych zasobów.

Do czego służy rozkaz Zburz wioskę?[]

Aby móc podjąć próbę zburzenia wioski innego gracza, musisz mieć co najmniej rangę Rycerz/Dama (ranga 16). Zburzenie wioski skutkuje jej zniszczeniem, a atakujące wojska muszą wejść do siedziby.

WSKAZÓWKA: Zburzenie dowolnej wioski będzie skutkować dużą utratą honoru.

WSKAZÓWKA: Nie można burzyć wiosek, wysyłając wojska z wiosek wasali ani stolic gmin.

Do czego służy rozkaz Złup wioskę?[]

Po wydaniu rozkazu złupienia, twoje wojska kradną zasoby z zamku innego gracza. Im dalej przenikną twoje wojska, tym bardziej ryzykowna będzie operacja łupienia, ale nagroda również będzie większa.

WSKAZÓWKA: Przeprowadź badania w dziedzinie Skarbce, aby ochronić własny zamek przed złupieniem. Im wyższy będzie poziom przeprowadzonych badań, tym trudniej będzie złupić wioskę.

WSKAZÓWKA: Każda jednostka może nieść 1% złupionych dóbr. Aby otrzymać pełną ilość zasobów z 90-procentowego ataku, armia musi posiadać co najmniej 90 żołnierzy, którzy przetrwali bitwę.

WSKAZÓWKA: Potencjalny czas trwania łupienia przez wojska można wydłużyć, przeprowadzając badania w dziedzinie Łupienie w zakładce Wojskowość.

Do czego służy rozkaz Zdemoluj wioskę?[]

Demolowanie powoduje zniszczenie pewnej liczby budynków w atakowanej wiosce. Im dalej przenikną twoje wojska, tym bardziej ryzykowny będzie atak, ale umożliwi to zdemolowanie większej liczby budynków.

WSKAZÓWKA: Demolowanie wiosek graczy niższych rangą skutkuje utratą honoru.

Do czego służy rozkaz Zdewastuj wioskę?[]

Za pomocą tego rozkazu gracz może wyłącznie zaatakować zamek, niczego nie zabierając ani nie przejmując. Wojska nie zatrzymają się, dopóki nie dotrą do siedziby lub nie zginą, próbując tego dokonać. Jest to podstawowy typ ataku dostępny bez konieczności przeprowadzania badań.

Dlaczego w raporcie z ataku nie było żadnych informacji na temat zamku wroga?[]

Informacje na temat zamku wroga są dostępne tylko w przypadku ataków zakończonych powodzeniem.

Czy ataki można anulować?[]

Anulowanie ataku


Atak na innego gracza można anulować, ale tylko w ciągu pierwszych pięciu (5) minut od jego wysłania.

Ataki na SI (zamki, wilki itp.) można anulować w dowolnym momencie.

Jaka jest maksymalna liczebność wojsk?[]

W przypadku wioski wynosi ona 500 żołnierzy, a w przypadku stolicy — 600 żołnierzy.

Czy jest jakiś sposób, aby uzyskać więcej niż 500 żołnierzy?[]

Więcej żołnierzy można tworzyć, gdy wojska stacjonują w wioskach wasali.

Jak usunąć (rozwiązać) wojska?[]

Rozwiązywanie wojskAby rozwiązać wojska, kliknij ikonę ekranu koszar u góry strony. Wybierz wojska, które chcesz rozwiązać i kliknij liczbę w prawym górnym rogu okna typu wojsk. Aby rozwiązanie było możliwe, żołnierze muszą być w koszarach. Nie mogą być wysłani jako posiłki, atakować ani znajdować się w zamku. Wojska stacjonujące w wioskach wasali nie są uwzględniane w maksymalnej liczebności, dlatego nie można ich rozwiązać.

Dlaczego nie mogę rozwiązać swoich wojsk?[]

Twoje wojska mogą właśnie przeprowadzać atak lub wracać po ataku, co widać na ekranie mapy. Nie możesz rozwiązać wojsk, zanim żołnierze nie wrócą do koszar.

Dlaczego moje wojska nie poruszają się szybciej po przeprowadzeniu badań?[]

Niedawno ukończone badania nie mają wpływu na wojska, które już poruszają się po mapie. Badania mają wpływ wyłącznie na wojska wysłane po ich ukończeniu. Dotyczy to również wojsk stolicy, gdy używane są budynki w stolicy.

Wojska zostały wysłane do stolicy, ale się tam nie pojawiły.[]

Jeśli w koszarach stolicy nie ma miejsca, wysłane wojska przepadną. Wójt urzędujący w stolicy może wybudować w stolicy budynki koszar. W każdym budynku koszar jest miejsce na kolejnych 25 żołnierzy.

Dlaczego nie mogę atakować niektórych wiosek?[]

Są różne powody, dla których nie można atakować niektórych wiosek. Jeśli w wiosce trwa pokój, inni gracze nie mogą jej zaatakować. Gracze nie mogą również zaatakować wioski, na którą mnisi nałożyli interdykt. Nie mogą się też nawzajem atakować gracze należący do tej samej frakcji.

Czy mogę zdobyć dla swojej wioski balistę lub dodatkowe struktury obronne?[]

Tak, pod warunkiem, że w stolicy gminy wzniesiono następujące budynki obronne:

Konstruktor balist
Wytwórnia wież strzelniczych
Gildia kopaczy tuneli.

Przekazywanie datków na rzecz tych budynków umożliwi wszystkim wioskom w granicach gminy korzystanie z tych struktur obronnych, a zatem warto zadbać o to, aby każda z wiosek w gminie przekazywała dobra.

Wytwórnia balist umożliwia każdej z wiosek w gminie umieszczenie do 10 balist w swoim zamku. Balisty są znakomitym sposobem obrony przed katapultami.

Wytwórnia wież strzelniczych umożliwia każdej z wiosek w gminie umieszczenie do 10 wież strzelniczych w swoim zamku. Wieże strzelnicze są znakomitym sposobem obrony przed wojskami.

Gildia kopaczy tuneli umożliwia wydrążenie poza białą linią otaczającą zamek jednego tunelu, z którego za liniami wroga będą wyłaniać się chłopi w celu zniszczenia jego katapult.

WSKAZÓWKA: Chłopi nie muszą stacjonować w zamku, by móc atakować z tunelu.

Jakie są zalety poszczególnych wojsk?[]

Chłopi — powołanie ich niewiele kosztuje. Sprawdzają się w atakach na wilki i rozbójników, a także w masowych atakach na zamki wrogów przy rozkopywaniu fos i burzeniu murów.

Łucznicy — broń strzelecka. Świetni jako obrońcy na wieżach itp. Niezbyt wytrzymali w walce wręcz. Przydają się do ochrony chłopów (opisanych wyżej).

Pikinierzy — niewielka skuteczność w ataku. Wysoka skuteczność w obronie. Sprawdzają się przy powstrzymywaniu atakujących, podczas gdy broń strzelecka na zamku eliminuje żołnierzy wroga.

Rycerze — duża skuteczność w ataku. Średnia skuteczność w obronie. Najlepiej sprawdzają się przy przebijaniu się przez mury.

Rycerze — duża skuteczność w ataku. Duża skuteczność w obronie. Używani wyłącznie przez obrońców. Nieodporni na zmasowane ataki łuczników.

Katapulty — nieruchome. Świetnie nadają się do burzenia murów. Niskie walory obronne podczas ataku, ponieważ nie mają obsady.

Kapitanowie — duża skuteczność w ataku. Duża skuteczność w obronie. Są niezbędni do przejmowania oraz kupowania wiosek. Przydają się podczas badań w dziedzinie Taktyka, które umożliwiają używanie rozkazów.

Posiłki

Jak wyświetlić posiłki?[]

Posiłki przysłane przez innych graczy można znaleźć, klikając ikonę niebiesko-białej flagi z prawej strony ekranu zamku. Zmieni się ona wówczas w zielono-białą flagę i wyświetlone zostaną wszystkie dostępne posiłki.

Co oznacza zielono-biała flaga widoczna w oknie zamku podczas wybierania wojsk do rozmieszczenia?[]

Zielone jednostki to posiłki (wysłane z wioski/gminy przez ciebie lub innego gracza) lub wojska seniora.

Niebieskie jednostki to twoje własne wojska.

Dlaczego moja wioska została zaatakowana w czasie pokoju?[]

Wioski graczy mogą być atakowane przez wojska z wrogich obozów oblężniczych, nawet gdy w trwa w nich pokój.

Advertisement