Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

Frakcja: Omówienie
Top UI tab factions.png
[]

Frakcja to grupa graczy, którzy łączą się ze sobą dla wspólnego celu, pod wspólnym sztandarem. Każda frakcja posiada swoje własne forum, dostępne dla jej członków. Frakcja może skupiać do 40 osób i musi liczyć co najmniej pięciu (5) członków, aby móc dołączyć do Domu. Zobacz opcje frakcji, wybierając ikonę flagi w prawej górnej części interfejsu gry.

Tworzenie frakcji/Przyłączanie się do Frakcji[]

By stworzyć frakcję, musisz mieć rangę 14 (Giermek) lub wyższą. Aby dołączyć do frakcji, musisz mieć przynajmniej rangę 7 (Niewolny).

Członek frakcji

Członkostwo frakcji[]

Członkostwo Frakcji jest pokazane jako Otwarte, Zamknięte lub Pełne. Gdy klikniesz na frakcji otwartej, zobaczysz opcję pozwalającą na aplikowanie do danej frakcji poprzez kliknięcie "Ubiegaj się o dołączenie". Ta opcja nie jest dostępna, jeśli frakcja jest zamknięta. Generał lub Oficerowie będą decydować o tym, czy zaakceptować lub odrzucić Twoją aplikację.

Ustawianie członkostwa frakcji[]

Przejdź do zakładki Oficerowie, aby wybrać ‘Akceptuj’ do ustawienia frakcji jako otwartej lub ‘Nie akceptuj’ do ustawienia frakcji jako zamkniętej, dzięki czemu gracze nie będą przesyłać aplikacji. Kiedy frakcja jest zamknięta, Generał lub Oficerowie mogą dalej zapraszać graczy. Również gracze mogą być zapraszani, gdy frakcja jest pełna, lecz konieczne będzie usunięcie kogoś z frakcji, aby zwolnić miejsce dla osób zaproszonych.

Struktura dowództwa frakcji[]

Struktura dowództwa frakcji jest następująca:

Generał — jest przywódcą frakcji. Może zapraszać, wypraszać, głosować, pasować członków na oficerów oraz kreować politykę frakcji. Może także przyłączać się do domu i brać udział w głosowaniu w wyborach decydujących o przynależności do domu lub o przywództwie. We frakcji może być tylko jeden (1) generał.

Oficerowie – są następni w hierarchii frakcji. Mogą zapraszać, wypraszać członków oraz głosować nad przywództwem frakcji. Frakcje mogą mieć maksymalnie pięciu (5) oficerów.

Wróg

Sprzymierzeniec

Głosowanie we frakcji[]

Przywództwo frakcji jest ustalane na podstawie większości głosów otrzymanych w głosowaniu, w którym udział biorą wszyscy oficerowie i przywódca jako kandydat. Aby zmienić przywództwo, wszystkie głosy muszą zostać przeliczone, by wykazać większość głosów dla nowego kandydata. Aby zagłosować nad przywództwem frakcji, przejdź do zakładki frakcji i domów, następnie do ekranu oficerów, gdzie każdy oficer ma dostępne pole wyboru w rubryce głosowanie nad przywództwem.

Sprzymierzeńcy i wrogowie frakcji[]

By ustalić sprzymierzeńców i wrogów frakcji, wybierz frakcję na tablicy wyników lub przez ikonę frakcji, a następnie wybierz odpowiedni dom i frakcję. To tu generałowie frakcji mogą wskazać inne frakcje jako sprzymierzeńców lub wrogów. Jest to wizualnie czytelne i pozwala innym graczom w twojej frakcji widzieć sprzymierzeńców i wrogów na mapie.

Użyj filtra na mapie świata, by przełączać pomiędzy opcjami Pokaż symbole domów a Pokaż symbole frakcji. Gdy włączone są oba filtry, widoczne będą zawsze raczej relacje domów, a nie relacje frakcji. Np. jeśli gracz jest sprzymierzeńcem twojej frakcji, ale wrogiem twojego domu, będzie pokazany jako wróg na mapie świata.

Dom: Omówienie[]

W świecie gry Twierdza: Królestwa™ jest 20 domów, a każdy dom składa się z maksymalnie 12 frakcji. Domy są grupami frakcji łączących się pod wspólnym sztandarem. Innych członków domu można poznać po kolorze otaczającym wioskę na ekranie mapy. Domy współzawodniczą miedzy sobą o punkty chwały, poprzez zajmowanie kluczowych stanowisk w świecie gry, takich jak stanowiska przywódców stolic.

Dołączanie do domu[]

Aby dołączyć do domu, frakcja musi posiadać co najmniej 5 członków. Pierwsze sześć frakcji może dołączyć do domu bez konieczności głosowania. Później o członkostwo ubiegać się mogą frakcje zrzeszające co najmniej pięciu (5) członków. Prośbę o dołączenie do domu wystosowuje się, klikając flagę po prawej stronie interfejsu, następnie zakładkę domu i na końcu Wyślij prośbę. Jeśli dom zrzesza już sześć frakcji, ich generałowie muszą głosować za lub przeciw przyjęciu nowej frakcji. Każda frakcja, której liczba członków spadnie poniżej pięciu (5), może zostać usunięta z domu przez marszałka domu.

Głosowanie w sprawie członkostwa w domu[]

Głosuje się, klikając ikonę frakcji, następnie zakładkę domu i na końcu sekcję głosowania w sprawie członkostwa.

By być przyjętym, trzeba uzyskać większość lub co najmniej 3 głosy. Np. jeśli do domu należy już 10 frakcji, ubiegająca się o przyjęcie frakcja musi uzyskać co najmniej sześć (6) głosów. Aby zostać przyjętym do domu zrzeszającego trzy frakcje, ubiegająca się frakcja musi uzyskać wszystkie trzy (3) głosy.

Głosowanie w sprawie przywództwa w domu[]

By zagłosować na marszałka domu, kliknij ikonę frakcji, zakładkę domu i sekcję głosowania w sprawie przywództwa.

Proklamacje[]

Proklamacja może być wysłana do wszystkich Oficerów raz dziennie przez Marszałka domu. Aby wysłać proklamacje, gracz musi zostać Marszałkiem domu. Gdy Marszałek zostanie wybrany w toku głosowania, będzie mógł wysłać Proklamacje do wszystkich Oficerów danego Domu.

Aby wysłać Proklamację, Marszałek musi przejść do ekranu domów, wybrać swój dom i kliknąć "Wyślij proklamację" na dole ekranu.

Ta wiadomość jest rodzajem ogłoszenia i nie można na nią odpowiedzieć.

Flagi domów[]

Każdy dom w grze ma swoją flagę. Umożliwia to graczom łatwą identyfikację na tablicy wyników oraz rozpoznawanie poszczególnych domów na tablicy wyników z punktami chwały.

House flag 001.png House flag 002.png link=‎ link=‎ link=‎
Dom 1 Dom 2 Dom 3 Dom 4 Dom 5
House flag 006.png link=‎ link=‎ House flag 009.png link=‎
Dom 6 Dom 7 Dom 8 Dom 9 Dom 10
link=‎ link=‎ House flag 013.png House flag 014.png link=‎
Dom 11 Dom 12 Dom 13 Dom 14 Dom 15
House flag 016.png link=‎ link=‎ House flag 019.png link=‎
Dom 16 Dom 17 Dom 18 Dom 19 Dom 20

Opuszczanie domu/frakcji[]

Gracze mogą w każdej chwili opuścić frakcję poprzez ekran frakcji, klikając przycisk Opuść frakcję. Przywódcy frakcji mogą w każdej chwili opuścić dom, do którego należą poprzez przejście do ekranu domu, wybranie symbolu swojego domu i kliknięcie przycisku Opuść dom.

Advertisement