Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

Omówienie[]

Istnieją cztery typy stolic: stolica gminy, hrabstwa, prowincji oraz państwa. Podstawowym zadaniem stolicy gminy jest ulepszanie wszystkich wiosek znajdujących się w gminie. Zamek gminy umożliwia również wójtowi obronę stolicy, atakowanie innych gmin, SI oraz wiosek wroga. Stolice hrabstw, prowincji i państw pełnią te same role, co stolice gmin, z tą różnicą, że nie ma w nich budynków zwiększających produkcję w wioskach na terenie gminy (takich jak Gildia sadowników itp.). Zapewniają jednak graczowi, który jest przywódcą dodatkowe wojska, o wiele liczniejsze niż zwykle.

W szarym menu rozwijanym u góry okna, przy nazwach stolic, w których gracz jest wójtem widoczna będzie gwiazdka (*). Wszyscy właściciele wiosek w obrębie gminy mogą wyświetlać ekrany zamku, miasta i wojsk.

Zadaniem wójta jest wznoszenie w stolicy gminy różnych budynków, z których większość służy do podnoszenia wydajności produkcji we wszystkich wioskach w gminie. Wszystkie wioski w gminie powinny wspomagać ulepszanie budynków w stolicy, aby móc czerpać z nich maksymalne korzyści i zyski. Do wzniesienia większości budynków miejskich potrzeba przynajmniej jednej flagi, zatem gromadzenie flag gminnych jest niezwykle ważne. Wójt odpowiada również za budowę i konserwację zamku w stolicy gminy oraz utrzymanie wojsk.

Parishcapital.jpg Countycapital.jpg Provincecapital.jpg Countrycapital.jpg
Stolica gminy Stolica hrabstwa Stolica prowincji Stolica państwa

Flagi[]

Category icons parishflags normal.png

Do wznoszenia budynków w stolicy niezbędne są flagi. Każda ze stolic generuje jedną (1) flagę w czasie od 18 do 36 godzin. Można przechwytywać flagi z innych stolic, przeprowadzając ataki na nie. Jeśli członek gminy zaatakuje inną stolicę, flaga przejdzie na rzecz gminy, w której znajduje się wioska tego gracza. Stolice hrabstw, prowincji oraz państw mogą przechwytywać flagi wyłącznie za pośrednictwem wojsk stolicy.


WSKAZÓWKA: Warto pamiętać, że przechwycenie flag będzie się prawdopodobnie wiązać z odwetem, a w najlepszym wypadku inni przywódcy mogą zażądać zadośćuczynienia.

WSKAZÓWKA: Używanie flag do wznoszenia budynków we własnej gminie przynosi korzyści, natomiast przechwytywanie flag z innych gmin może utrudnić ich rozwój.

Głosowanie[]

Głosowanie w stolicy

Aby mieć możliwość głosowania, gracz musi uzyskać co najmniej rangę 8 (Obywatel). Wszyscy właściciele wiosek otrzymują trzy (3) głosy na dzień, na wioskę. Na stanowisko wójta gminy mogą być wybierani wyłącznie gracze mający co najmniej rangę 6 (Chłop pańszczyźniany). Aby głosować w wyborach hrabstwa, prowincji lub państwa, gracz musi posiadać rangę wymaganą do objęcia urzędu.

Typ stolicy Tytuł przywódcy Kto może głosować w wyborach na przywódców
Stolica gminy Wójt Członkowie gminy
Stolica hrabstwa Szeryf Przywódcy gminy w tym hrabstwie (wójtowie)
Stolica prowincji Rządca Przywódcy hrabstwa w tej prowincji (szeryfowie)
Stolica państwa Król Przywódcy prowincji w tym państwie (rządcy)
 • Aby objąć urząd wójta gminy, gracz musi posiadać wioskę w danej gminie i zdobyć największą liczbę głosów w wyborach, a także mieć co najmniej rangę 6 (Chłop pańszczyźniany).
 • Aby objąć urząd szeryfa hrabstwa, gracz musi być przywódcą gminy w tym hrabstwie i zdobyć największą liczbę głosów w wyborach, a także mieć co najmniej rangę 16 (Rycerz).
 • Aby objąć urząd rządcy prowincji, gracz musi być przywódcą hrabstwa w tej prowincji i zdobyć największą liczbę głosów w wyborach, a także mieć co najmniej rangę 18 (Wicehrabia).
 • Aby zostać królem państwa, gracz musi być przywódcą prowincji w tym państwie i zdobyć największą liczbę głosów w wyborach, a także mieć co najmniej rangę 20 (Markiz).

WSKAZÓWKA: Na wszystkich przywódców należy stale głosować, ponieważ liczba głosów zmniejsza się z każdym dniem.

WSKAZÓWKA: Przywódcy gromadzą również cenne punkty chwały dla swoich domów.

WSKAZÓWKA: Nowo wybrani wójtowie gmin mogą skorzystać z informacji dostępnych na stronie „Jaki powinien być dobry wójt?”, aby mieć pewność, że zmierzają we właściwym kierunku, by zapewnić dobrobyt w swojej gminie.

Podatki i dziesięcina[]

Wszystkie stolice mogą pobierać podatki od podległych podmiotów. Działa to w następujący sposób:

Wioska/Stolica Płaci podatki do...
Wioski Stolica gminy
Stolica gminy Stolica hrabstwa
Stolica hrabstwa Stolica prowincji
Stolica prowincji Stolica państwa

Poziom podatków jest ustalany przez przywódcę stolicy. Wszystkie podległe podmioty muszą płacić podatki raz dziennie. Wioski płacą podatki tylko do gmin, jeśli właściciel danej wioski ma przynajmniej rangę 5 (Poddany).

Proklamacje[]

Raz w tygodniu wójtowie, szeryfowie, rządcy i królowie mogą wysłać proklamacje. Gracz może wysyłać proklamacje tylko wówczas, gdy stoi na czele stolicy gminy, hrabstwa, prowincji lub kraju. Gracze wybrani na przywódców w drodze wyborów mogą wysyłać proklamacje do członków swojej gminy.

Aby wysłać proklamację, przywódca powinien przejść do ekranu głosowania i kliknąć przycisk „Wyślij proklamację” w prawym górnym rogu.

Wiadomość ta jest rodzajem komunikatu, ale otrzymujący ją członkowie nie mogą na nią odpowiedzieć. Przywódcy stolic mogą wysyłać proklamacje tylko raz w tygodniu.

Miasto stołeczne

Datki na rzecz miasta stołecznego

Miasto stołeczne[]

W gminnym mieście stołecznym wójt może wznosić budynki zapewniające stolicy obronę oraz zwiększające wydajność produkcji w wioskach na terenie gminy. Do wznoszenia tych budynków potrzebne jest złoto oraz (z reguły) flagi.

Budynki w stolicy mają różne zastosowania:

 • Wojskowość — wpływają na obronność zamku
 • Produkcja surowców i żywności — podnoszą wydajność produkcji we wszystkich wioskach w gminie
 • Wiara — przynoszą korzyści wszystkim wioskom w gminie
 • Honor-popularność — przynoszą korzyści wszystkim wioskom w gminie

Wszyscy gracze w danej gminie (właściciele wiosek na terenie gminy) mogą, a nawet powinni pomagać w ulepszaniu budynków. Dostęp do miasta stołecznego w celu przekazania datku lub po prostu wyświetlenia miasta można uzyskać na jeden z poniższych sposobów:

 • wybierz stolicę w szarym menu rozwijanym u góry ekranu
 • kliknij tarczę nad stolicą na ekranie mapy i wybierz zakładkę gminy (tę z iglicą) na pasku narzędzi (obok zakładki wioski)
 • kliknij zakładkę stolicy na pasku narzędzi, gdy otwarty jest ekran wioski

Następnie kliknij zakładkę miasta z lewej strony paska narzędzi (tę z chatą) i wybierz budynki, na rzecz których chcesz przekazać datek. Kliknij przycisk Przekaż surowce z prawej strony ekranu i użyj suwaków w celu ustalenia wielkości datku. Możesz przekazywać datki ze wszystkich wiosek w gminie, które są twoją własnością. Jeśli masz w danej gminie więcej niż jedną wioskę, w polu na lewo od ekranu datku wybierz wioskę, z której chcesz przekazać datek.

W dowolnym momencie przywódca stolicy może usunąć dowolne budynki, które można ulepszyć, ale pomiędzy usuwaniem kolejnych budynków występują pewne opóźnienia. Jednak po usunięciu budynku utrzymują się skutki jego działania. Jedyną wadą jest to, że budynków nie można już ulepszać poprzez przekazywanie surowców. Aby umożliwić dalsze ulepszanie budynku, trzeba będzie go ponownie wznieść. Usunięcie budynków nie spowoduje przywrócenia surowców użytych do ich wzniesienia. Nie można usuwać wzniesionych już budynków, których nie da się ulepszać, takich jak np. pomniki i kwatery.

Zobacz też: strona z opisem przekazywania datków na rzecz stolicy gminy.

Budynki w stolicy gminy[]

Town castle .png Town army.png Town civil.png Town guild.png
Struktury zamkowe Struktury wojskowe Struktury cywilne Gildie

Zamek stołeczny

Zamek stołeczny[]

Zamek stołeczny jest budowany w taki sam sposób, jak wiejski zamek gracza. Wszystkie struktury obronne wyglądają tak samo i wznosi się je w taki sam sposób. Jednak w celu uzyskania dostępu do bardziej zaawansowanych struktur obronnych, konieczne jest wzniesienie w mieście stołecznym, a następnie ulepszenie takich budynków, jak Gildia architektów i Wytwórnia wież strzelniczych.

Zasoby niezbędne do wznoszenia struktur obronnych zamku należy zakupić na targowisku stolicy, płacąc złotem pochodzącym z podatków, które jest przechowywane w skarbcu stolicy. Surowce mogą również pochodzić z datków przekazywanych przez graczy na rzecz gminy za pomocą ekranu Handel (nie Punkt wymiany). Odbywa się to identycznie jak handel pomiędzy wioskami.

Po wzniesieniu w stolicy odpowiednich budynków wojskowych przywódca stolicy może rekrutować wojska obronne. Gracze mogą również przekazywać żołnierzy z własnych wiosek.

Budynki zamkowe[]

Castle troops.png Castle wood.png Castle stone.png Castle defence.png
Wojska Struktury drewniane Struktury kamienne Struktury obronne

Ograniczenia liczebności wojsk w stolicy[]

Liczebność wojsk tworzonych w każdej stolicy jest ograniczona liczbą koszar, które można wznieść w mieście.

Parishcapital.jpg Countycapital.jpg Provincecapital.jpg Countrycapital.jpg
Stolica gminy

500 żołnierzy

Stolica hrabstwa

600 żołnierzy

Stolica prowincji

750 żołnierzy

Stolica państwa

900 żołnierzy

Gminne ogłoszenia/Tablice ogłoszeń[]

Gminne ogłoszenia/tablice ogłoszeń są miejscem, gdzie znajdziesz informacje o najnowszych wydarzeniach w twojej gminie. Gracze mogą również wymieniać między sobą krótkie komentarze. Domyślnie wybranie zakładki gminy w głównym interfejsie u góry ekranu powoduje przejście do gminnych ogłoszeń. Tab capital.png

By do niej wrócić, kliknij zakładkę i na szarym pasku menu pod interfejsem. Tab info.png

Advertisement