Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement
Trading.jpg

kliknij obrazek, aby zobaczyć większą wersję

Handlowanie umożliwia wysyłanie dóbr do innych wiosek, zarówno własnych, jak i należących do innych graczy. Jednak by móc handlować, należy najpierw przeprowadzić badania w dziedzinie Gildie kupieckie (na zakładce Edukacja drzewa rozwoju), a następnie wznieść w wiosce targowisko i zrekrutować co najmniej jednego kupca.

Handlować można na dwa sposoby:

  • (1) Po wybraniu jednej z własnych wiosek na ekranie mapy świata, wybierz wioskę, z którą chcesz handlować i kliknij opcję Wyślij surowce. Spowoduje to wyświetlenie ekranu handlu, na którym możesz wybrać dobra, które chcesz wysłać i określić ich ilość. Gdy już to zrobisz, kliknij opcję Wyślij.
  • (2) Drugi sposób polega na przejściu do ekranu handlu na zakładce wioski bez wybierania partnera handlowego, a następnie kliknięciu listy rozwijanej z targowiskami w stolicach gmin (z podpisem punkt wymiany), wybraniu targowiska i kliknięciu opcji Znajdź na mapie. Zaletą tej metody jest to, że umożliwia wyszukanie najlepszych aktualnie dostępnych ofert.

WSKAZÓWKA: Kliknięcie ikony ołówka umożliwia samodzielne wpisanie ilości dóbr, jaką chcesz handlować.

WSKAZÓWKA: Gdy masz aktywny żeton Premium, Zaawansowane opcje handlu mogą być użyte w celu znalezienia najwyższej albo najniższej ceny towaru w ulubionych i najbliższych punktach wymiany.

Punkt wymiany[]

Stockexchange.jpg

kliknij obrazek, aby zobaczyć większą wersję

Punkt wymiany umożliwia kupowanie i sprzedawanie dóbr za złoto. Podobnie jak w przypadku handlu wymiennego, zanim uzyskasz dostęp do punktu wymiany, musisz wybudować targowisko i zrekrutować co najmniej jednego kupca.

Wszystkie punkty wymiany znajdują się w stolicach. Na początku możesz handlować tylko z punktem wymiany w stolicy własnej gminy, jednak przeprowadzając badania w dziedzinie Handel możesz poszerzyć dostępny rynek o wszystkie punkty wymiany na mapie świata.

Aby handlować w punktach wymiany: Wybierz wioskę, z której chcesz wysłać handlarzy, a następnie kliknij stolicę gminy, z którą chcesz handlować i wybierz targowisko. Spowoduje to wyświetlenie ekranu punktu wymiany. Są na nim do dyspozycji opcję zakupu i sprzedaży dóbr.

Samouczek dotyczący handlowania. Autor - shkdru

Zarówno przy kupnie, jak i sprzedaży używane są ustalone pakiety. Wielkości pakietów są różne w przypadku różnych dóbr (np. drewnem handluje się w pakietach po 1000 jednostek, natomiast smołą — po 200 jednostek). Kwota w złocie uzyskiwana ze sprzedaży jest obliczana na podstawie ilości dóbr dostępnych aktualnie w punkcie wymiany. Im więcej dóbr dostępnych jest w punkcie, tym niższe są ceny sprzedaży i zakupu. Im mniej dóbr, tym ceny są wyższe. W związku z tym handlowanie z różnymi punktami wymiany może przynosić większe zyski.


WSKAZÓWKA: Na początku wszystkie dobra są dostępne w cenie 150 sztuk złota za pakiet i nie mogą być droższe.

WSKAZÓWKA: Do ceny zakupu dodawany jest również 25-procentowy podatek.

WSKAZÓWKA: Możesz ułatwić stolicy własnej gminy zarabianie pieniędzy, sprzedając dobra w jej punkcie wymiany.

Timer green.png wpis wiki: Inaczej niż w przypadku wojsk wysłanych do walki, wysłanych kupców nie można już zawrócić. Dotyczy to zarówno handlu ze stolicami, jak i z innymi wioskami.
Advertisement