Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

Dobry wójt powinien służyć swojej gminie, dobrze nią zarządzając, zarówno na zamku jak i w gildiach wioski. Powinien mądrze ustalać wielkość podatków, a zebrane w ten sposób środki pożytkować na usuwanie z gminy zamków SI i pomaganie graczom w tym zadaniu. Wyjątkowy wójt wita nowych graczy, a także służy im i weteranom pomocą i wsparciem w postaci surowców. Forum, osobne w każdej gminie, jest dobrym sposobem informowania graczy, którą gildię można wspomóc datkami. Na tym forum powinien znaleźć się spis gildii, które zostały maksymalnie ulepszone, a następnie usunięte, aby mógł z niego korzystać każdy kolejny wójt.


W jakiej kolejności należy tworzyć gildie?[]

Jeśli w gminie nie ma żadnych gildii, nowy wójt powinien rozważnie je wybrać, aby zarówno stolica gminy, jak i zamieszkujący gminę gracze, uzyskali najlepsze możliwości rozwoju. W zależności od poziomu gildie generują premie dla wszystkich mieszkańców gminy. Poniżej przedstawiono dziesięć najważniejszych gildii, które warto stworzyć w pierwszej kolejności:


 1. Gildia drwali (zwiększa produkcję drewna we wszystkich wioskach w gminie)
 2. Gildia kamieniarzy (zwiększa produkcję kamienia we wszystkich wioskach w gminie)
 3. Gildia sadowników (zwiększa produkcję jabłek we wszystkich wioskach w gminie)
 4. Gildia architektów (zapewnia dostęp do lepszych wież i fortyfikacji w zamku gminnym)
 5. Strzelnica (zwiększa wytrzymałość łuczników gminnych)
 6. Gildia łuczarzy (zwiększa produkcję łuków we wszystkich wioskach w gminie)
 7. Biuro sierżanta sztabowego (zapewnia na gminnym zamku dostęp do technologii obronnych, takich jak wartownie, paleniska z kotłem, fosy itp.)
 8. Kwatery robotnicze (przyspiesza wznoszenie budynków na zamku w stolicy gminy)
 9. Koszary (zwiększa liczebność wojsk dostępnych na zamku w stolicy gminy)
 10. Dom kasztelana (ulepsza siedzibę na zamku w stolicy gminy)

Należy na przemian ulepszać gildie przynoszące korzyści wyłącznie stolicy gminy, takie jak Koszary, oraz gildie przynoszące korzyści wszystkim graczom, takie jak Gildia sadowników. Dzięki temu rozwój gminy będzie bardziej zrównoważony.

Których budynków nie należy usuwać?[]

Usunięcie budynków, których nie trzeba ulepszać, spowoduje cofnięcie premii dla gminy i/lub zamku. Należą do nich:

 • Kwatery robotnicze
 • Magazyn
 • Koszary
 • Pomniki


Gildia została maksymalnie ulepszona. Czy mogę ją usunąć?[]

Maksymalnie ulepszoną gildię lub budynek można usunąć, nadal korzystając z premii, jaką generuje dla gminy.

 • Pamiętaj, że niektóre gildie należy ulepszyć do poziomu 10.


Co się stanie, jeśli usunę budynek, który nie osiągnął maksymalnego poziomu ulepszeń?[]

Usunięcie gildii lub budynku, który nie został w pełni ulepszony, spowoduje zatrzymanie go na najwyższym osiągniętym poziomie ulepszeń. Wszelkie datki przeznaczone na osiągnięcie kolejnego poziomu przepadną w razie ponownego utworzenia gildii lub budynku.

 • Usunięcie dowolnego budynku, niezależnie od tego, czy już został zbudowany, czy jest w kolejce budowania, nie spowoduje przywrócenia flag.
 • Za ponowne zbudowanie gildii gmina będzie musiała zapłacić złotem, ale już bez oddawania flag.

Po przejęciu gminy nie wiem, które gildie zostały maksymalnie ulepszone. Czy jest jakiś sposób, żeby to sprawdzić?[]

Nie ma łatwego sposobu na sprawdzenie, które gildie zostały w pełni ulepszone, a następnie usunięte. Wyjątkiem jest tu ogród miejski oraz pomniki, które generują w wiosce gracza premię gminną. Aby to sprawdzić, przejdź do zakładki z informacjami na temat mnożnika honoru i popularności.

Poniżej przedstawiono różnicę pomiędzy nowo utworzoną gildią, a gildią, która została usunięta.

Na rysunku 1 widać, że do utworzenia wybranej gildii potrzebne jest zarówno złoto, jak i flagi.
Na rysunku 2 widać, że gildia została już kiedyś utworzona, ponieważ do jej utworzenia potrzebne jest złoto, ale nie flagi.

Rysunek 1

Rysunek 2

 • Na podstawie flag można ustalić, czy gildia została już wcześniej utworzona.
Advertisement