Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

Na ekranie jednostek można tworzyć takie jednostki, jak mnisi, kupcy i zwiadowcy. Do utworzenia każdej z jednostek niezbędne jest złoto, a także bezrobotni chłopi i miejsce na jednostki.

Jednostki[]

Unit merchant.png Unit monk.png Unit scout.png
Kupiec Mnich Zwiadowca

Ikony[]

Kupcy

Na ekranie jednostek widoczne są trzy (3) ikony:

Icon peasant.PNG Chłopi
Icon gold.PNG Złoto
People unitspace icon 01.png Liczba miejsc na jednostki

Obok typów jednostek widać liczbę miejsc na jednostki oraz ilość złota niezbędne do utworzenia poszczególnych typów jednostek. Przycisk pod każdym z typów jednostek służy do powoływania kolejnych jednostek. Ikona chłopa wskazuje liczbę bezrobotnych chłopów, których można powołać przy tworzeniu kolejnych jednostek.

Liczba widoczna nad typem jednostki wskazuje bieżącą liczbę jednostek powołanych już w wiosce wraz z całkowitą liczbą jednostek, jaką można powołać (decyduje o tym poziom badań, a w przypadku kupców również liczba targowisk w wiosce).

WSKAZÓWKA: Kliknij tę liczbę, aby rozwiązać jednostki, które są już w wiosce. Ustaw suwak, wskazując liczbę jednostek, jaką chcesz rozwiązać, a następnie kliknij przycisk Rozwiąż w celu ukończenia działania.

WSKAZÓWKA: Rozwiązanie jednostek powoduje przywrócenie chłopów i miejsc na jednostki, jednak nie przywraca złota wydanego na ich utworzenie.

WSKAZÓWKA: Rozwiązać można wyłącznie jednostki, które znajdują się w danej chwili w wiosce.

Liczba miejsc na jednostki[]

Dostępne miejsca na jednostki

Liczba miejsc na jednostki jest obliczana na podstawie całkowitej liczby żołnierzy i jednostek w wiosce gracza. Wszyscy zbrojni zajmują po jednym (1) miejscu na jednostki (zobacz artykuł Koszary). Mnisi, kupcy i zwiadowcy zajmują odpowiednio 25, 10 i 1 miejsce na jednostki. Liczba miejsc na jednostki zajmowana przez poszczególne jednostki jest wyświetlana obok typu jednostki. W każdej z wiosek dostępnych jest maksymalnie 500 miejsc na jednostki. Liczba miejsc na jednostki nie zależy od badań w dziedzinie Dowodzenie, które wpływają wyłącznie na maksymalną liczebność wojsk.

Advertisement