Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

Omówienie[]

Ekran koszar jest miejscem, gdzie powołuje się, umieszcza i zwalnia żołnierzy. Znajdziesz tu dodatkowo informacje o aktywności wojsk, takich jak wspieranie jako posiłki, atakowanie itd.

Koszary: Omówienie

Liczba miejsc na jednostki[]

Liczba miejsc na jednostki jest obliczana na podstawie całkowitej liczby żołnierzy i jednostek, które posiadasz w wiosce. Każdy żołnierz zajmuje jedno (1) miejsce na jednostki, lecz inne jednostki (mnisi, kupcy i zwiadowcy) zajmują więcej miejsca. Każda wioska może posiadać maksymalnie 500 miejsc na jednostki, czyli żołnierzy i inne jednostki.

Dostępne miejsca na jednostki

Wojska[]

Powoływanie żołnierzy wymaga złota, a w przypadku bardziej zaawansowanych wojsk, także broni i zbroi.

Armed peasant.png Archer.png Pikeman.png Swordsman.png Catapult.png Captain.png
Uzbrojony chłop Łucznik Pikinier Szermierz Katapulta Kapitan

Przy każdym typie wojska wyświetlana jest potrzebna do jego utworzenia ilość złota i surowców.

Wojska

Liczba nad każdym rodzajem żołnierza pokazuje aktualną liczbę już powołanych jednostek oraz informację o tym, czy znajdują się w koszarach, czy zostały wysłane jako posiłki. Liczba ta nie pokazuje wojsk stacjonujących w wioskach wasali.

Rozwiązywanie wojsk: Kliknij liczbę nad żołnierzem, użyj suwaka, aby ustawić liczbę żołnierzy, których chcesz zwolnić ze służby i na końcu naciśnij przycisk Rozwiąż. Rozwiązywanie wojsk przywraca chłopów, lecz nie złoto wydane na ich powołanie. Rozwiązane/zwolnione mogą być tylko te wojska, które znajdują się w koszarach.

Pod typami wojsk znajduje się kilka ikon pokazujących dostępne surowce potrzebne do ich utworzenia (chłopi, broń, zbroja).

Dostępne surowce

Powoływanie kolejnych wojsk: Przyciski pod każdym z typów wojsk pokazują, ile poszczególnych jednostek można utworzyć (1, 5 lub tyle, na ile pozwalają dostępne surowce). Klikaj je, aby utworzyć żądaną liczbę jednostek.

Ikony surowców[]

Ikony widoczne w koszarach to:

Icon peasant.PNG Chłopi
Icon gold.PNG Złoto
Icon bows.PNG Łuki
Icon armour.PNG Zbroje
Icon pikes.PNG Piki
Icon swords.PNG Miecze
Icon catapult.PNG Katapulty

Informacje o wojskach[]

Uwidoczniona jest tu całkowita liczba żołnierzy w aktualnej wiosce.

Informacje o wojskach

  • W koszarach to liczba żołnierzy utworzonych przez gracza, lecz jeszcze niewykorzystanych. Ci żołnierze są w tej chwili bezczynni.
  • W zamku pokazuje liczbę żołnierzy obrony, rozmieszczonych wokół zamku.
  • Atakujący pokazuje liczbę wszystkich żołnierzy aktualnie wysłanych w celu zaatakowania graczy/SI/wilków/rozbójników. W liczbie tej zawarte są również powracające armie. Aby uzyskać więcej informacji, wybierz ikonę i po prawej stronie.
  • Posiłkujący to liczba wszystkich żołnierzy aktualnie wspierających inne wioski. Aby uzyskać więcej informacji, wybierz ikonę i po prawej stronie.

Odwoływanie jednostek

Advertisement