Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement
Unitbox merchant.jpgUnit merchant.png
Typ jednostki
Auto trade.pngHandel
Wymagana ranga
Rank05.pngPoddany (5)
Wymagane badania
• Poziom 1 — Edukacja
• Poziom 2 — Matematyka
• Poziom 1 — Gildie kupieckie
Koszt w złocie
Icon gold.PNG10 za jednostkę
Potrzebne surowce
Icon peasant.PNG1 chłop na jednostkę
Liczba miejsc na jednostki
People unitspace icon 04.png10


Kupcy umożliwiają graczom handlowanie na targowisku oraz wysyłanie dóbr do wiosek własnych lub należących do innych graczy. Zanim gracz będzie mógł utworzyć kupca, musi przeprowadzić badania w dziedzinie Gildie kupieckie, a także wznieść w wiosce targowisko. Przeprowadzając badania w dziedzinie Handel, gracz może rozszerzyć swój zasięg poza własną gminę i sprzedawać na terenie całego hrabstwa, prowincji, kraju, a na koniec także całego świata.

'WSKAZÓWKA:' Każdy kupiec zajmuje 10 miejsc na jednostki, przez co do dyspozycji jest mniej miejsc na potrzeby wojsk i innych jednostek.


Podstawy[]

Gracz musi najpierw przeprowadzić badania w dziedzinie Gildie kupieckie na poziomie pierwszym, do których uzyskuje dostęp po osiągnięciu poziomu 2 w badaniach w dziedzinie Matematyka.

Targowisko zostanie udostępnione na zakładce budynków przemysłowych w interfejsie wioski i będzie można je wznieść w dowolnym miejscu w wiosce (każda z wiosek musi dysponować własnymi targowiskami). Po wybudowaniu targowiska gracz może utworzyć kupców na zakładce jednostek w interfejsie wioski.

'WSKAZÓWKA:' Bez przeprowadzania dalszych badań można utworzyć tylko jednego kupca na targowisko.

Handlowanie na targowisku[]

Aby kupować lub sprzedawać na targowisku (zakładamy, że przeprowadzono już niezbędne badania), wybierz wioskę, z której chcesz wysłać handlarzy za pomocą menu rozwijanego lub przycisków strzałek na górnym pasku narzędzi, lub za pomocą mapy świata, a następnie kliknij żółtą tarczę widoczną nad twoją wioską.

Na ekranie mapy kliknij stolicę, z którą chcesz handlować (nie klikaj jej tarczy), po czym w interfejsie użytkownika po prawej stronie ekranu pojawi się przycisk targowiska. Kliknięcie tego przycisku spowoduje przeniesienie na ekran punktu wymiany, na którym można kupować i sprzedawać dobra na targowisku (w celu uzyskania najlepszych cen możesz zajrzeć na inne targowiska).

Handlowanie z wioską[]

Aby prowadzić handel z własną wioską lub z wioską innego gracza, wybierz wioskę, z której chcesz wysłać handlarzy za pomocą menu rozwijanego lub przycisków strzałek na górnym pasku narzędzi, lub za pomocą mapy świata, a następnie kliknij żółtą tarczę widoczną nad twoją wioską.

Na ekranie mapy kliknij wioskę, z którą chcesz handlować, po czym w interfejsie użytkownika po prawej stronie ekranu pojawi się przycisk Wyślij surowce. Kliknięcie tego przycisku spowoduje przejście do ekranu wioski handlowej, gdzie możesz wybrać, które dobra chcesz wysłać do tej wioski (jeśli wioska nie należy do ciebie, zgromadzone tam dobra nie będą widoczne).

Interfejs[]

kliknij obrazek, aby zobaczyć większą wersję


Interfejs kupców jest stosunkowo prosty: po przeprowadzeniu badań w dziedzinie Gildie kupieckie kliknij ikonę ekranu jednostek (na zakładce wioski), opatrzoną symbolem konia zwiadowcy. To tutaj tworzy się zwiadowców, kupców i mnichów. Gdy masz aktywny żeton Premium, Zaawansowane opcje handlu mogą być użyte w celu znalezienia najwyższej albo najniższej ceny towaru w ulubionych i najbliższych punktach wymiany.

WSKAZÓWKA: Kupców można tworzyć dopiero po wybudowaniu w wiosce targowiska, gdy dostępni są bezrobotni chłopi.

WSKAZÓWKA: Utworzenie kupca kosztuje 10 sztuk złota, a każdy kupiec zajmuje 10 miejsc na jednostki.

kliknij obrazek, aby zobaczyć większą wersję


To jest ekran punktu wymiany, który jest wyświetlany po wybraniu targowiska w stolicy. Na tym ekranie można:
  • Kupować dobra, jeśli są dostępne w punkcie wymiany.
  • Sprzedawać dobra kupcom w punkcie wymiany, pod warunkiem, że te dobra są dostępne w twojej wiosce.

WSKAZÓWKA: Na targowisku można kupować/sprzedawać wyłącznie pełne ładunki dóbr, np. 1000 jednostek kamienia, 500 jednostek jabłek, 5 łuków.

WSKAZÓWKA: Wybierając inne punkty wymiany, możesz znaleźć najlepszą cenę sprzedaży lub zakupu dóbr.

WSKAZÓWKA: Możesz dodawać punkty wymiany do ulubionych poprzez dodawanie gwiazdki lub usuwać je z listy poprzez kliknięcie ikonki śmietnika.

WSKAZÓWKA: Kategorie surowców można zmienić, wybierając jedną z czterech ikon widocznych u góry okna surowców.

kliknij obrazek, aby zobaczyć większą wersję


To jest ekran wioski handlowej, który jest wyświetlany po wybraniu własnej wioski lub wioski innego gracza. Jeśli masz do dyspozycji jakieś dobra, możesz:
  • Wysłać dobra do innej z należących do ciebie wiosek.
  • Wysłać dobra do wioski dowolnego innego gracza, niezależnie od jego statusu.

WSKAZÓWKA: Handlując z innymi wioskami możesz wysyłać i odbierać niepełne ładunki dóbr.

Badania[]

Przeprowadzenie badań w dziedzinie Gildie kupieckie umożliwia tworzenie kupców oraz handlowanie z własną gminą. Dalsze badania umożliwiają tworzenie większej liczby kupców przypadających na każde z targowisk wybudowanych w wiosce. Maksymalny poziom, jaki można uzyskać to pięciu (5) kupców na targowisko.

Przeprowadzenie badań w dziedzinie Handel umożliwia kupowanie i sprzedawanie w obrębie hrabstwa na poziomie 1, w obrębie prowincji na poziomie 2, w obrębie państwa na poziomie 3 i wreszcie na całym świecie na poziomie 4.

Karty[]

Nazwa karty Opis
Realizacja dostawy Natychmiastowe dostarczenie następnej dostawy.
Realizacja kontraktu Natychmiastowe zakończenie następnej transakcji handlowej.
Kupcy Kupcy przybywają na zamek.
Karawany handlowe Kupcy są w stanie zabrać więcej dóbr w każdą podróż do punktu wymiany.
Furmaństwo Handlarze poruszają się po mapie szybciej.
Wieśniacy Chłopi przybywają do wybranej przez ciebie wioski — można z nich utworzyć kupców, pod warunkiem, że masz wystarczająco dużo złota i miejsc na jednostki.
Advertisement