Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

Karty strategiczne są czynnikami modyfikującymi i wpływającymi na prawie wszystkie obszary gry; na przykład, karta może zwiększyć produkcję danego budynku, siłę murów, itp. Okres, w którym efekt karty się utrzymuje różni się między poszczególnymi kartami. Można zauważyć, że ikona z lewej pojawia się na większości ekranów w grze - kliknięcie w nią pozwoli Ci skorzystać z Twoich kart.

Koszt każdej karty jest wyświetlany w lewym górnym rogu, kiedy kupujesz je poprzez Ekran Kart, a ranga wymagana do użycia każdej karty jest ukazana w prawym dolnym rogu karty. Karty strategiczne są filtrowane na następujące kategorie w grze:

Buttons all normal.png
Buttons food normal.png Żywność
Buttons resources normal.png Surowce
Buttons honour normal.png Dobra luksusowe
Buttons anvil normal.png Broń
Buttons castle normal.png Zamek
Buttons army normal.png Wojsko
Buttons facecrown normal.png Specjalistyczne
Buttons flag normal.png Gmina


Przykłady kart[]

Nazwa Obrazek Opis Nazwa Obrazek Opis Nazwa Obrazek Opis


Rozgrzeszenie Absolution basic.png

Wymagana ranga Rankicon12.png

x1,3 przez 3 godziny

Większa redukcja przy zdejmowaniu ekskomuniki.

Card 2 diamond.png nd.
Zaawansowane ucztowanie Lavish banqueting advanced.png

Wymagana ranga Rankicon12.png

x2 większy przyrost honoru

związany z wydawaniem uczt przez 1 godzinę.

Card 1 diamond.png nd.
Zaawansowane spichlerze Advanced granaries.png

Wymagana ranga Rankicon05.png

x2 wzrost pojemności spichlerza przez 48 godzin.
Card gold coin.png 150 Punktów Kart
Zaawansowana polityka Politics advanced.png

Wymagana ranga Rankicon15.png

x3 przez 6 godzin

Mnisi oddają więcej dodatkowych głosów przy manipulowaniu wynikami wyborów.

Card 2 diamond.png 550 Punktów Kart
Zaawansowane wydobycie soli Salt working advanced.png

Wymagana ranga Rankicon14.png

x5 przez 12 godzin

Średni wzrost dostaw soli do siedziby.

Card silver coin.png nd.
Zaawansowana inżynieria oblężnicza Siege engineers advanced.png

Wymagana ranga Rankicon15.png

x6 przez 12 godzin

Średni wzrost produkcji katapult.

Card 3 diamond.png 300 Punktów Kart
Advertisement