Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement
Mapa świata — samouczek

Mapa świata to główny obszar świata gry, skąd można uzyskać dostęp do niemal wszystkich funkcji w grze Twierdza: Królestwa™.Ikony wiosek[]

Na wygląd ikony wioski wpływ mają budynki wznoszone w wiosce. Im więcej punktów za budynki, tym wyższy jest poziom ikony.

VillageT0.png VillageT1.png VillageT2.png VillageT3.png VillageT4.png VillageT5.png VillageT6.png VillageT7.png VillageT8.png VillageT9.png
Poziom 0 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Poziom 6 Poziom 7 Poziom 8 Poziom 9
VillageT10.png VillageT11.png VillageT12.png VillageT13.png VillageT14.png VillageT15.png VillageT16.png VillageT17.png VillageT18.png VillageT19.png
Poziom 10 Poziom 11 Poziom 12 Poziom 13 Poziom 14 Poziom 15 Poziom 16 Poziom 17 Poziom 18 Poziom 19

Ikony na mapie świata[]

Oto ikony widoczne na mapie świata:

Nazwa Symbol Opis
Wioska Village.png Każdą wioską, którą widzisz na mapie kieruje prawdziwa osoba. Im większa jest ikona, tym większa wioska.
Herb Small CoA.png Nad twoimi wioskami zawsze będzie widoczny twój herb. Herby innych graczy będą widoczne, kiedy przytrzymasz wskaźnik myszy nad ich wioskami. Nad stolicami widoczne są przez cały czas herby ich przywódców.
Zasób Stash.png To jest zasób, który nie został jeszcze odkryty. Aby pozyskać z niego dobra, musisz posłać zwiadowców. Jeśli zasób znajduje się w okręgu honoru twojej wioski, otrzymasz punkty honoru za jego odkrycie oraz zawarte w nim dobra.
Odkryty zasób Stash uncovered.png To jest odkryty zasób ryb. Możesz pozyskać z niego część lub wszystkie ryby, wysyłając zwiadowców.
Zwiadowca Map scout.png Ikona twojego zwiadowcy.
Zwiadowca innego gracza Map scout red.png Ikona przedstawiająca zwiadowców innych graczy.
Kupiec Trader.png Ikona twojego kupca.
Kupiec innego gracza Trader red.png Ikona przedstawiająca kupców innych graczy.
Wojska Army.png Ikona twoich wojsk.
Wojska innych graczy Army red.png Ikona wojsk innych graczy.
Posiłki wojskowe Army green.png Ikona posiłków.
Legowisko wilków Wolf lair.png Ikona legowiska wilków. Wilki można pokonać, wysyłając do ataku wojska.
Zniszczone legowisko wilków Wolf lair destroy.png Ikona zniszczonego legowiska wilków.
Obóz rozbójników Bandit camp.png Ikona obozu rozbójników. Rozbójników można pokonać, wysyłając do ataku wojska.
Zniszczony obóz rozbójników Bandit camp destroy.png Ikona zniszczonego obozu rozbójników.
Zamek SI Ai castle.png Ikona zamku SI. Zamki SI można niszczyć, wysyłając do ataku wojska.
Zniszczony zamek SI Ai castle destroy.png Ikona zniszczonego zamku SI.
Zamek Paladyna Paladin castle.png Ikona Zamku Paladyna; Zamek paladyna można zniszczyć atakując go swoją armią.
Zniszczony Zamek Paladyna Paladin castle destroy.png Ikona zniszczonego zamku Paladyna.
Zamek ze skarbami Treasure castle.png Ikona zamku ze skarbami; Zamki ze skarbami zostaną zniszczone, gdy gracz znajdzie wszystkie skarby.
Zniszczony zamek ze skarbami Destroyed treasure castle.png Ikona zniszczonego zamku ze skarbami.
Wrogi obóz oblężniczy Siege camp.png Ikona wrogiego obozu oblężniczego. Tych obiektów nie można atakować.
Mnich Monk.png Ikona twoich mnichów.
Mnisi innych graczy Monk red.png Ikona przedstawiająca mnichów innych graczy.
Zaraza Disease.png Ta ikona będzie widoczna nad stolicą gminy, w której panuje zaraza.
Szczur Rat.png Zakażone szczury przemieszczają się pomiędzy stolicami, roznosząc zarazę.
Kapitan Captain blue.png Ikona twojego kapitana.
Kapitan innego gracza Captain red.png Ikona przedstawiająca kapitanów innych graczy.
Flaga Flag blue.png Te ikony wskazują, iloma flagami dysponuje stolica.
Ukradziona flaga Flag red.png Flaga, która została ukradziona ze stolicy. Takie ikony są widoczne obok ikon powracających armii.
Członek frakcji Faction member.png Ta ikona pojawia się nad wioskami graczy należących do twojej frakcji.
Sprzymierzona frakcja/dom Faction ally.png Ta ikona pojawia się nad wioskami graczy należących do sprzymierzonej frakcji.
Wroga frakcja/dom Enemy house faction.png Ta ikona pojawia się nad wioskami graczy należących do wrogiej frakcji/domu.
Zegar uaktualnienia mapy Timer green.png Pokazuje, że mapa świata jest uaktualniana z największą częstotliwością.
Zegar uaktualnienia mapy Timer orange.png Pokazuje, że mapa świata jest uaktualniana z nieco mniejszą częstotliwością. Ta ikona jest widoczna, kiedy gra Twierdza: Królestwa™ nie jest aktywnym oknem.
Zegar uaktualnienia mapy Timer red.png Pokazuje, że mapa świata jest uaktualniana z najmniejszą częstotliwością. Ta ikona jest widoczna, kiedy gra Twierdza: Królestwa™ jest od pewnego czasu w stanie bezczynności.

Ikony stolic[]

Gmina Hrabstwo Prowincja Państwo
Capital parish.png Capital county.png Capital province.png Capital country.png

Strzałki na mapie[]

Strzałka Opis
Arrow yours.png Strzałka wioski, wskazuje: Od wybranej wioski

Do wybranego celu

Arrow vassal.png Strzałka wasala, wskazuje: Od wybranej wioski wasala

Do seniora tej wioski

Arrow liege.png Wasalstwo, wskazuje: Od wasali seniora

Do wybranej wioski seniora

Filtrowanie mapy[]

Map filtering icon.png Przycisk Filtrowanie mapy umożliwia graczom filtrowanie określonych ikon na mapie świata, aby widoczne były tylko ikony wybrane przez gracza. Naciśnięcie przycisku Filtrowanie mapy powoduje wyświetlenie na prawym panelu interfejsu użytkownika przycisków filtrowania oraz pól wyboru.

Poniżej przedstawiono przyciski widoczne w górnej części filtra.

Map house.png Umożliwia wyświetlanie wyłącznie wiosek będących własnością członków domu, do którego należy gracz.
Map faction.png Umożliwia wyświetlanie wyłącznie wiosek będących własnością członków frakcji, do której należy gracz.
Trader.png Umożliwia wyświetlanie wyłącznie kupców i handlarzy.
Map scout.png Umożliwia wyświetlanie wyłącznie wysłanych zwiadowców i zasobów.
Army.png Umożliwia wyświetlanie wyłącznie atakujących wojsk.

Dostępne są również następujące pola wyboru:

  • Zawsze widać Twoje wioski
  • Pokaż symbole domów
  • Pokaż symbole frakcji

Map filtering search.png Za pomocą przycisku wyszukiwania gracze mogą wyszukiwać na mapie świata wioski, podając nazwę wioski lub jej identyfikator. Uwaga: Aby możliwe było wyszukiwanie wiosek po identyfikatorze, należy włączyć ustawienie „Wyświetlaj identyfikatory wiosek” w oknie Ustawienia.

Map filtering reset.png Kliknij przycisk resetowania filtra, aby usunąć wszystkie filtry i wrócić do domyślnego widoku mapy świata.

Advertisement