Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

Ekran profilu gracza

Korzystając z ekranu profilu gracza, można dowiedzieć się więcej o osobach grających w światach gry Stronghold Kingdoms.

Informacje[]

U góry ekranu profilu gracza widoczne są najbardziej podstawowe informacje dotyczące wybranego gracza: nazwa użytkownika, najwyższy piastowany urząd wraz z regionem, ranga oraz liczba punktów uzyskanych na tablicy wyników.

Uwaga: Obok nazwy gracza widoczna jest nazwa najwyższego piastowanego przez niego urzędu oraz pierwszy z uszeregowanych alfabetycznie regionów, w których gracz piastuje ten urząd.

W środkowej części ekranu widoczna jest nazwa użytkownika i ranga gracza, pod którymi widać herb. Gracze mogą edytować swój herb po jego kliknięciu. Pod herbem znajdują się nazwy frakcji i domu, do których należy gracz, a także ich godło i flaga.

Awatar gracza

Awatar[]

Po kliknięciu nazwy gracza na tablicy wyników lub wyświetleniu profilu gracza widoczny jest wizerunek danego szlachcica lub szlachcianki. Wizerunek ten nazywany jest awatarem i może być edytowany na różne sposoby po wybraniu opcji Ustawienia\Edytuj awatara lub w profilu gracza. Płeć awatara determinuje również płeć rang gracza.

Osiągnięcia[]

W profilu gracza, w oknie podręcznym można zobaczyć osiągnięcia własne lub innych graczy wraz z powiązanymi z nimi informacjami.

Misje[]

W profilu gracza, w oknie podręcznym można zobaczyć misje własne lub innych graczy wraz z powiązanymi z nimi informacjami.

Wioski i stolice[]

Spis wszystkich wiosek gracza oraz stolic, w których pełni on rolę przywódcy, jest dostępny w menu rozwijanym. Kliknięcie dowolnej z tych nazw wiosek lub stolic powoduje przeniesienie do tego miejsca na mapie świata.

Komunikacja[]

Gracze mogą wysyłać do siebie nawzajem wiadomości za pomocą systemu poczty dostępnego w profilu gracza. Wystarczy kliknąć przycisk Wyślij wiadomość, aby przystąpić do pisania wiadomości.

Advertisement