Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

Kościół miejski

Omówienie[]

Religia, a ściślej mówiąc punkty wiary, to w grze Twierdza: Królestwa™ rzecz niezbędna przy powoływaniu mnichów, którzy mogą pełnić w grze różne zadania. Istnieje kilka typów budynków religijnych, które można budować zarówno w wiosce gracza, jak i w stolicach w celu uzyskania większej liczby punktów wiary.

Punkty wiary[]

Faith.png

Punkty wiary są niezbędne mnichom do realizowania różnych zadań, takich jak leczenie zarazy, nakładanie interdyktów itp. Aby móc zdobywać te punkty, należy przeprowadzić badania w dziedzinie Teologia i wybudować budynki religijne (co będzie wymagać przeprowadzenia dalszych badań — szczegóły poniżej).

Budynki religijne


Budynki religijne[]

Budynki religijne służą do generowania punktów wiary, potrzebnych mnichom do wykonywania powierzonych im zadań na świecie. Dostępnych jest pięć (5) typów budynków religijnych: mała kapliczka, duża kapliczka, kaplica, kościół oraz katedra. Jednak by móc je wybudować, należy przeprowadzić badania w dziedzinie Teologia (można je rozpocząć mając rangę 8, po przeprowadzeniu badań w dziedzinie Sztuka na poziomie 3).

Kościół można wznieść również w mieście stołecznym, by zapewnić wszystkim wioskom na terenie danej gminy dzienną porcję punktów wiary.


Badania związane z religią[]

Badania związane z religią należy rozpocząć od Teologii, by umożliwić swoim wioskom zdobywanie punktów wiary. Dalsze badania otwierają dostęp do innych funkcji, takich jak bardziej zaawansowane budynki religijne czy różne działania mnichów.

Theology.png
Badania w dziedzinie Teologia

Monks[]

Unit monk.png
Mnisi
Advertisement