Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

Uczty wydawane są w celu pomnażania honoru, który służy do podnoszenia rangi gracza, a przez to do uzyskiwania nowych funkcji i umiejętności.

Aby rozpocząć wydawanie uczt, musisz osiągnąć rangę 4 (Chłop) i ukończyć badania w dziedzinie Ucztowanie. Są one dostępne w zakładce Przemysł na ekranie badań.

Kiedy już opanujesz sztukę wydawanie uczt, do ich organizowania potrzebne będą dobra luksusowe (surowce). Aby zdobyć pierwsze z dostępnych dóbr luksusowych (dziczyzna), musisz ukończyć badania w dziedzinie Łowiectwo oraz wybudować przynajmniej jedną chatę myśliwską. Chaty myśliwskie są dostępne po ukończeniu badań Łowiectwo na poziomie 1 i można je znaleźć, klikając ikonę korony w dziale budynków po prawej stronie ekranu wioski. Jak tylko zgromadzisz dziczyznę w ratuszu, możesz zacząć wydawać uczty, klikając zakładkę Ucztowanie na górze ekranu wioski.

Tab baq.jpg

WSKAZÓWKA: Wraz ze wzrostem twojej rangi, prowadź badania nad wyższymi poziomami ucztowania, aby wydawać większe i huczniejsze uczty. Im większa uczta, tym więcej z jej okazji otrzymasz honoru.Surowce potrzebne do ucztowania[]

Surowiec Symbol Wymagany budynek Obrazek budynku Wymagane badania
Dziczyzna Venison.png Chata myśliwska Huntershut.jpg Łowiectwo
Meble Furiture.png Stolarz Carpentersworkshop.jpg Stolarstwo
Wyroby metalowe Metalware.png Warsztat ludwisarski Metalwareworkshop.jpg Obróbka metalu
Ubrania Clothing.png Warsztat krawiecki Tailors.jpg Krawiectwo
Wino Wine.png Winnica Vineyard.jpg Produkcja wina
Sól Salt.png Panew solna Saltpan.jpg Warzenie soli
Przyprawy Spice.png Dok przyprawowy Spicedock.jpg Handel przyprawami
Jedwab Silk.png Dok jedwabny Silkdock.jpg Handel jedwabiem

Ekran ucztowania[]

Ekran ucztowania

W górnej części ekranu ucztowania widać dostępne dobra luksusowe. Zależy to od ukończonych poziomów badań w dziedzinie Ucztowanie. Im wyższy jest poziom badań, tym więcej jest dostępnych rodzajów dóbr do ucztowania i tym większy mnożnik honoru. Zobacz tabelę poniżej.

Podczas uczty zostanie wykorzystana taka sama ilość wszystkich typów dóbr i zależy ona od ilości dóbr, których jest najmniej. Na przykład, obraz po prawej stronie pokazuje, że podczas uczty najwyższego poziomu (Imponująca) zostanie wykorzystane 26 jednostek każdego rodzaju, ponieważ dostępnych jest tylko 26 jednostek dziczyzny (w tym wypadku to dziczyzny jest najmniej). Uczta niższego poziomu (niewielka) zużyje jedynie pięć z każdego rodzaju. Jak widać, liczby poprzedzające nawias dają razem 34. Jest to ilość dóbr, których jest najwięcej (ubrania i meble).

Typy dóbr Mnożnik Nazwa uczty
1 x1 Skromna
2 x4 Niewielka
3 x9 Dobra
4 x16 Imponująca
5 x35 Świetna
6 x60 Wspaniała
7 x98 Królewska
8 x160 Wytworna
Advertisement