Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

Wioska to miejsce, gdzie gracze produkują surowce, żywność, dobra luksusowe i broń. Surowce, takie jak drewno, kamień i żelazo przechowywane są w składzie, tak samo jak broń. Żywność: jabłka, ser, mięso itd. przechowywane są w spichlerzu, natomiast piwo w oberży. W centrum wioski znajduje się ratusz. Przechowuje się w nim dobra luksusowe. Im bliżej budynek położony jest miejsca przechowywania dóbr przez niego wytwarzanych, tym jest wydajniejszy. Wszystkie wioski funkcjonują oddzielnie, nawet jeśli należą do tego samego użytkownika. W związku z tym każda dysponuje własnymi surowcami, budynkami magazynowymi, wojskami i zamkiem.

Odległość od ratusza ma również wpływ na budynki, które nie wytwarzają żadnych dóbr. Na przykład chałupa położona bliżej ratusza może pomieścić więcej chłopów, co jest widoczne jako liczba pokazująca się nad budynkiem przed jego postawieniem. Wraz z rozwojem gracza warto ponownie ocenić usytuowanie i przemieścić budynki, by zwiększyć ich wartość!

Pewne budynki mogą być stawiane tylko w określonych typach wiosek. Domyślną wioską, w której rozpoczynają grę wszyscy gracze jest wioska typu nizinnego. Więcej szczegółów w tabeli wiosek.

Chłopi[]

Icon peasant.PNG

Motorem napędowym wioski są chłopi i niemal każdy budynek potrzebuje ich, aby funkcjonować. Liczba chłopów jest ograniczona przez liczbę chałup w wiosce. Im bliżej ratusza znajduje się chałupa, tym więcej będzie w niej dostępnego miejsca dla chłopów. Badania w dziedzinie Pojemność domostw (w zakładce Edukacja drzewa rozwoju) zwiększają pojemność chałup i ulepszają ich wygląd. Na początku gry, zanim zostaną wybudowane jakiekolwiek chałupy, ratusz zapewnia osiem (8) miejsc dla chłopów.

WSKAZÓWKA: Szybkość, z jaką chłopi napływają do wioski zależy od ogólnej popularności.

WSKAZÓWKA: Kiedy budynek będzie gotowy, zostanie do niego automatycznie przydzielony chłop bez zajęcia.

WSKAZÓWKA: Liczba dostępnych do pracy chłopów jest wyświetlana na pasku menu interfejsu w górze ekranu.

Czas pokoju[]

Rozpoczynając grę w nowym świecie, gracze mają 5 dni pokoju. W czasie pokoju gracze nie mogą być atakowani. Wyjątek stanowi SI, która może ich zaatakować. Pokój może zostać przerwany w dowolnym momencie. Aby przerwać pokój, po prostu zaatakuj innego gracza w grze. Czas pokoju po ponownym rozpoczęciu gry przez starych graczy wynosi 3 dni.

Popularność[]

Pop vill.png

Popularność jest jednym z czynników, które decydują jak szybko chłopi przybywają/odchodzą z twojej wioski Jest to także ważny czynnik określający jak dużo honoru wioska przynosi dziennie. Popularność wioski jest wyświetlana po prawej stronie ekranu, w interfejsie użytkownika wioski. Wartość wyświetlana u góry pokazuje ogólną popularność. Jest ona sumą wartości wymienionych poniżej. Im większa jest całkowita popularność tym szybciej przybywają chłopi, pod warunkiem oczywiście, że jest dla nich chałupa do zamieszkania.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegóły popularności.

Budynki[]

Villagehall.jpg

Twoja wioska nie będzie funkcjonować bez budynków. Do budowy większości budynków potrzeba kamienia i drewna, a do niektórych także złota. Koszt postawienia budynku każdego typu wyrażony w drewnie/kamieniu/złocie wzrasta wraz z liczbą budynków w wiosce. Dlatego tak ważne jest, aby postawić kamieniołomy i chaty drwali jako pierwsze budynki.

Mając niższe rangi, będziesz mieć możliwość stawiania tylko bardzo prostych budynków. Jednak możesz je rozwinąć, przeprowadzając badania.

Ikonka unosi się nad budynkiem, gdy pracownicy zanoszą towary do pomieszczeń, w których są przechowywane. Ta unosząca się ikonka pokazuje liczbę towarów, które zostały dodane. Jeśli używasz karty, która zwiększa produkcję, bonus będzie pokazany. Ta funkcja może zostać wyłączona w menu Opcje i ustawienia.

Niektóre budynki można stawiać tylko w określonych typach wiosek. Więcej szczegółów w tabeli wiosek.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegóły budynków.

Złoto[]

Icon gold.PNG

Złoto można zdobywać na wiele sposobów: opodatkowując chłopów, sprzedając nadmiar dóbr w punkcie wymiany w stolicy oraz grając kartą znajdowania złota. Złoto potrzebne jest do wielu rzeczy: na wojska, jednostki, budynki dekoracyjne, punkty badań i wiele innych.

Całkowita zgromadzona przez ciebie ilość złota jest wyświetlana w lewej górnej części interfejsu użytkownika. Ilość złota dotyczy gracza, a nie jego wiosek.

WSKAZÓWKA: Handel złotem pomiędzy graczami Twierdza: Królestwa™ jest niemożliwy.

Kolejne wioski[]

Village large.png

Każdy gracz rozpoczyna posiadając jedną wioskę. Po osiągnięciu rangi 12 gracz uzyskuje dostęp do gałęzi badań „Przywództwo” w zakładce Wojskowość drzewa rozwoju. To umożliwia mu posiadanie dwóch wiosek. Po osiągnięciu pierwszego poziomu „Przywództwa” odblokowana zostaje podgałąź „Kapitanowie”. Kiedy gracz ukończy pierwszy poziom badań w dziedzinie „Kapitanowie” może zrekrutować kapitana. Kapitan może wtedy zostać wysłany w celu zakupu lub przejęcia nowej wioski, pod warunkiem jednak, że stacjonuje w koszarach a nie w zamku.


By pozyskiwać kolejne wioski (maksymalnie 25), gracz musi osiągać określone rangi i przeprowadzić dalsze badania w dziedzinie Przywództwo oraz Kapitanowie.

Wioski można pozyskiwać atakując innego gracza z rozkazem przejęcia lub kupując nadanie wioski. Cena nowej wioski zależy od wielu czynników, takich jak aktualna liczba wiosek posiadanych przez gracza i odległość upatrzonej wioski od miejsca pochodzenia kapitana.

Kiedy wysyłasz kapitana, by kupił nadanie wioski, możesz wybrać jej typ (nizinny, wyżynny, rzeczny, itd.) z rozwijanej listy paska menu w górze ekranu (kliknij ustawienia). Więcej szczegółów na temat typów wiosek znajdziesz w tabeli wiosek.

Koszta wymienione poniżej dotyczą nadania wioski w obrębie tej samej gminy:

Liczba wiosek Koszt w złocie Koszt w honorze Poziom badań w dziedzinie Przywództwo
Druga wioska 10 000 1
Trzecia wioska 20 000 2
Czwarta wioska 30 000 3
Piąta wioska 40 000 4
Szósta wioska 50 000 5
Siódma wioska 60 000 6
Ósma wioska 70 000 7
Dziewiąta wioska 80 000 8
Dziesiąta wioska 90 000 8
Jedenasta wioska 100 000 6 000 000 9
Dwunasta wioska 110 000 7 000 000 10
Trzynasta wioska 120 000 8 000 000 11
Czternasta wioska 130 000 9 000 000 12
Piętnasta wioska 140 000 10 000 000 13
Szesnasta wioska 150 000 15 000 000 14
Siedemnasta wioska 160 000 20 000 000 15
Osiemnasta wioska 170 000 25 000 000 16
Dziewiętnasta wioska 180 000 30 000 000 17
Dwudziesta wioska 190 000 35 000 000 18
Dwudziesta pierwsza wioska 200 000 40 000 000 19
Dwudziesta druga wioska 210 000 45 000 000 20
Dwudziesta trzecia wioska 220 000 50 000 000 21
Dwudziesta czwarta wioska 230 000 55 000 000 22
Dwudziesta piąta wioska 240 000 60 000 000 23
Advertisement