Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement
Wroga SI - samouczek

Wroga SI pojawia się losowo na mapie świata. Niektóre z nich mogą być atakowane przez graczy dla uzyskania honoru, jednak same też mogą atakować graczy, pozbawiając ich honoru i surowców, a od czasu do czasu niszcząc budynki wioski. Skutecznie odpierając te ataki, można zyskać honor. Wroga SI nie może zburzyć ani przejąć wiosek graczy.Legowisko wilków[]

Atakowane legowisko wilków

Wolf lair.png Legowiska wilków są jednymi z najsłabszych celów, jakie gracz może zaatakować. Liczba wilków napotkanych w legowisku zależy od średniej rangi graczy w gminie, w której legowisko się pojawia. Im wyższa średnia ranga, tym większe legowisko wilków. Jedynym sposobem, aby z wyprzedzeniem określić wielkość legowiska jest przeprowadzenie zwiadu.

WSKAZÓWKA: Legowiska wilków nie atakują zamków graczy

WSKAZÓWKA: Legowisko wilków zmniejsza popularność gminy o 2

Obóz rozbójników[]

Atakowany obóz rozbójników

Bandit camp.png Obozy rozbójników są dla graczy celami o średniej liczebności. Wielkość i liczebność obozu rozbójników zależy od średniej rangi graczy w gminie, w której obóz się pojawia. Im wyższa jest średnia ranga, tym większy jest obóz i więcej wojsk mieści. Jedynym sposobem, aby z wyprzedzeniem określić wielkość obozu rozbójników jest przeprowadzenie zwiadu.

WSKAZÓWKA: Obozy rozbójników nie atakują zamków graczy

WSKAZÓWKA: Obóz rozbójników zmniejsza popularność gminy o 5

Zamek wroga[]

Ai castle.png Zamki SI mają różne kształty i wielkość, a także mieszczą w sobie kilku różnych przeciwników.

WSKAZÓWKA: Zamki SI będą atakować graczy w obrębie gminy łupiąc je lub demolując.

Zamek Szczura[]

Atakowany zamek Szczura

The rat.png Rat CoA.png Szczur jest najsłabszym z zamków wroga.

WSKAZÓWKA: Zamek Szczura zmniejsza popularność gminy o 10

Zamek Węża[]

Atakowany zamek Węża

The snake.png Snake CoA.png Wąż jest trzecim co do siły zamkiem wroga. Jest on prawdziwie okrutnym wrogiem! W czasie swoich demolujących ataków na zamek gracza stara się on losowo niszczyć struktury wioski. Jego zamki są zawsze długie i wąskie jak wąż. Uważaj, by jego armie nie przekroczyły białej linii twojego zamku, bo mogą wówczas nagle zniknąć cenne budynki!

WSKAZÓWKA: Zamek Węża zmniejsza popularność gminy o 18

Zamek Wieprza[]

Atakowany zamek Wieprza

The pig.png Pig CoA.png Wieprz jest drugim co do siły zamkiem wroga.

WSKAZÓWKA: Zamek Wieprza zmniejsza popularność gminy o 25

Zamek Wilka[]

Atakowany zamek Wilka

The wolf.png Wolf CoA.png Wilk jest najsilniejszym z zamków wroga.

WSKAZÓWKA: Zamek Wilka zmniejsza popularność gminy o 32

Wrogie obozy oblężnicze[]

Siege camp.png

Wrogie obozy oblężnicze pojawiają się okresowo na mapie świata, wysyłając jednoczesne ataki przeciwko wszystkim wioskom w obrębie gminy. Ataki te stopniowo stają się liczniejsze i trudniejsze do odparcia, aż w końcu ustają, a obozy opuszczają gminę. Siła ataku zależy od rangi gracza. Gracz może zyskać honor, skutecznie broniąc się przed tymi atakami, jak i stracić go, jeśli atak okazał się skuteczny.

WSKAZÓWKA: Wrogie obozy oblężnicze mogą atakować graczy podczas pokoju

WSKAZÓWKA: Wrogich obozów oblężniczych nie można zaatakować

WSKAZÓWKA: Wrogie obozy oblężnicze nie powodują zmniejszenia popularności

Dyplomacja[]

W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa bycia zaatakowanym przez wrogie SI można przeprowadzić badania w dziedzinie Dyplomacja. Im wyższy poziom badań, tym niższe szanse na zostanie zaatakowanym. Honor, który gracz otrzymałby za skuteczną obronę przed atakiem SI zostanie mu przyznany, nawet jeśli atak został zatrzymany za pomocą dyplomacji.

Advertisement