Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

W każdej wiosce i stolicy w grze Twierdza: Królestwa™ znajduje się zamek. Zamek to miejsce, gdzie znajdują się wszystkie struktury obronne i jednostki, stworzone by odeprzeć, a przynajmniej podjąć próbę odparcia ataków. W centrum ekranu znajduje się siedziba, którą można ulepszać przez badania w dziedzinie Kasztelaństwo. Siedziba jest celem atakujących armii i będą starały się one dotrzeć do jej środka, by wykonać swoje misje.

Biała kwadratowa granica wokół zamku pokazuje obszar budowy. Wszystkie struktury obronne i broniący żołnierze (za wyjątkiem tuneli wykonanych przez kopaczy tuneli) muszą się zmieścić w obrębie tego obszaru. Podobnie, przed rozpoczęciem ataku atakujący żołnierze muszą być ustawieni poza tą granicą.

Budowanie zamku[]

Castlecompletion.JPG

Zamek jest budowany w podobny sposób, jak wioska. Kiedy żądany budynek jest już ustawiony, kliknij przycisk Potwierdź, znajdujący się w górze interfejsu po prawej stronie ekranu. Jeśli chcesz anulować budowę właśnie postawionych budynków, kliknij Anuluj. Budowa struktur zamkowych wymaga czasu i surowców pochodzących z twojej wioski. Usuwanie struktur zamkowych zanim zostaną ukończone przywraca surowce potrzebne do ich budowy. Usuwanie jakichkolwiek struktur po ich ukończeniu powoduje przywrócenie surowców użytych do ich budowy.

WSKAZÓWKA: Czas budowy można znacząco skrócić, grając odpowiednią kartą strategiczną, taką jak Zawodowe kamieniarstwo.

WSKAZÓWKA: Nieufortyfikowanie zamku skutkuje karą w postaci spadku popularności twojej wioski o 13. Upewnij się, że jest on cały czas otoczony fortyfikacją, zwłaszcza po atakach.

WSKAZÓWKA: Podczas budowy wież, bram i innych budynków w miejscu istniejących już murów, miejsce to będzie puste aż do ukończenia tej budowy. Weź to pod uwagę, powiększając swój zamek!

WSKAZÓWKA: Po ataku napraw swój zamek, klikając przycisk stanu budynku w interfejsie po prawej stronie ekranu, a następnie przycisk Naprawa. Zobacz obrazek po prawej stronie.

WSKAZÓWKA: Teraz podczas umieszczania murów zamkowych można przeciągać je na istniejące mury, tworząc punkty przecięcia.

WSKAZÓWKA: Kamienne mury i palisady można obecnie przeciągać w taki sam sposób, jak wilcze doły i fosy, za pomocą narzędzia Element kamiennego muru/Element palisady.

Zaawansowane opcje[]

Funkcja Zaawansowane opcje umożliwia zapamiętywanie i przywracanie usytuowania zarówno wojsk, jak i struktur zamkowych, a także usuwanie całej infrastruktury zamku określonego typu.

  • Zapamiętaj — po usytuowaniu wojsk lub struktur zamkowych, kliknięcie odpowiedniego przycisku spowoduje zapamiętanie tego rozkładu w celu późniejszego wykorzystania.
  • Przywróć — kliknięcie tego przycisku przywróci rozkład wojsk lub struktur zamkowych do stanu, w jakim został ostatnio zapamiętany. Funkcja ta przywróci wszystkie wojska lub struktury zamkowe pod warunkiem, że posiadasz odpowiednią ilość odpowiednich wojsk i/lub surowców.
  • Usuń całą infrastrukturę zamku — kliknięcie tego przycisku spowoduje usunięcie wszystkich ukończonych i budowanych struktur zamkowych, pozostawiając całkowicie pustą przestrzeń do budowania.
  • Usuń całą fosę — kliknięcie tego przycisku spowoduje usunięcie całej fosy z zamku, bez naruszania pozostałej infrastruktury.
  • Usuń wszystkie wilcze doły — kliknięcie tego przycisku spowoduje usunięcie wszystkich wilczych dołów z zamku, bez naruszania pozostałej infrastruktury.
  • Usuń wszystkie kotły z olejem — kliknięcie tego przycisku spowoduje usunięcie wszystkich kotłów z olejem z zamku, bez naruszania pozostałej infrastruktury.

Uwaga: Opcje całkowitego usuwania danej infrastruktury nie działają w przypadku zamku w stolicy gminy.

Rozmieszczenie wojsk[]

Movetroops.JPG

Wojska umieszczane są w zamku w taki sam sposób jak budowle. Z rozwijanego menu wojsk wybierz te, które chcesz ustawić, oraz określ żądaną formację dla nich. Potem kliknij lewym przyciskiem myszy na ekranie zamku, aby je ustawić. By potwierdzić umiejscowienie, kliknij przycisk Potwierdź w dole interfejsu.

WSKAZÓWKA: Kliknięcie zielonej flagi w rozwijanym menu wojsk umożliwia ustawienie posiłków lub stacjonujących w twojej wiosce wojsk seniora, a kliknięcie niebieskiej flagi pozwala na ustawianie swoich własnych żołnierzy. By przemieścić już ustawionych żołnierzy, tak jak poprzednio wybierz ich, klikając lewym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk Zatwierdź. To skieruje ich z powrotem do koszar i tam będą czekać na kolejne rozkazy. Aby wybrać wielu żołnierzy, przytrzymaj CTRL i przeciągnij lewym przyciskiem myszy, tworząc prostokąt wokół nich.

WSKAZÓWKA: Gdy żołnierze są wybrani, możesz zmienić ich postawę z obronnej (zielona) na zaczepną (czerwona), klikając ikonę tarczy.

WSKAZÓWKA: Umieszczanie, przemieszczanie i zwalnianie żołnierzy do koszar musi być za każdym razem potwierdzane przy użyciu przycisku Zatwierdź w interfejsie po prawej stronie ekranu.

Biała linia[]

Wokół siedziby widoczny jest kwadrat wytyczony białą linią. Linia ta oznacza początek odliczania czasu dla atakujących wojsk, zarówno przy łupieniu, jak i demolowaniu. Ta linia wyznacza teren, gdzie mogą być wznoszone wszystkie struktury zamkowe. Możesz umieszczać budowle i wojska tylko do tej linii (z wyjątkiem tuneli, które mogą wychodzić poza nią). Podczas ataków liczba żołnierzy, którzy przekroczą tę linię będzie miała wpływ na ilość zniszczonych budynków lub wielkość łupów zdobytych przez atakujące wojska.

WSKAZÓWKA: Dobrze jest jak najsilniej ufortyfikować obszar zaraz za białą linią, ponieważ im dalej od siedziby utrzymasz atakujących wrogów tym mniej będą mogli dokonać zniszczeń.

Budynki zamkowe[]

Castle troops.png Castle wood.png Castle stone.png Castle defence.png
Wojska Struktury drewniane Struktury kamienne Struktury obronne
Advertisement