Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

İhtilaflar Genel Bakış
Top UI tab factions.png
[]

Bir ihtilaf, ortak bir amaç uğruna aynı bayrak altında bir araya gelen oyuncuların kurduğu bir topluluktur. Her bir ihtilaf, yalnızca üyelerine özel bir ihtilaf forumuna sahiptir. Bir ihtilaf en fazla 40 kişiden ulaşabilir ancak bir Hane'ye katılabilmesi için en az beş (5) üyesi olması gereklidir. Oyun arayüzünün sağ üst köşesindeki bayrak simgesine tıklayarak ihtilaf seçeneklerini görüntüleyin.

Bir İhtilafa Katılma/İhtilaf Kurma[]

Bir ihtilaf kurabilmek için 14. Mertebe (Bey Kalfası) ve üzeri olmalısınız. Bir ihtilafa katılabilmek için en az 7. Mertebe.

İhtilaf üyesi

İhtilaf Üyeliği[]

İhtilaf üyeliği Açık, Kapalı ya da Dolu olarak görünür. Açık İhtilaf'a tıkladığınızda o ihtilafa katılabilmek amacıyla başvuru yapmanız için Katılmak İçin Başvurun seçeneği karşınıza çıkacak. Eğer ihtilaf Kapalı'ysa bu seçenek orada olmayacaktır. İhtilaf Lideri veya İhtilaf Memurları daha sonra başvurunuzu Kabul ya da Red edeceklerdir.

İhtilaf Üyeliğini Ayarlama[]

Memurlar sekmesine tıkladıktan sonra 'Kabul Ediyor'u seçip ihtilafı üye başvurularına açabilirsiniz ya da 'Kabul Etmiyor'u seçip ihtilafı üye başvurularına kapayabilirsiniz. Bir İhtilaf Kapalıyken, İhtilaf Lideri ya da Memurları üye davet etmeye devam edebilirler. Ayrıca oyuncular, İhtilaf doluyken mevcut oyuncular çıkarılıp yer açılarak da davet edilebilirler.

İhtilaf Komuta Yapısı[]

Bir ihtilafın komuta yapısı aşağıdaki gibidir:

General – İhtilafın lideridir. Lider; üyeleri davet edebilir, çıkarabilir, oy kullanabilir, üyeleri memurluğa yükseltebilir ve ihtilaf ilişkilerini belirleyebilir. Ayrıca bir haneye katılabilir ve hane üyeliği ve liderlik seçimlerinde oy kullanabilir. Bir ihtilafta yalnızca bir (1) general olabilir.

Memurlar – İhtilaf komuta zincirinin ikinci sırasında gelirler. Üye davet edip çıkarabilirler ve ihtilaf liderliği için oy kullanabilirler. Birliklerin en fazla beş (5) Memuru olabilir.

Düşman

Müttefik

İhtilaf Oylaması[]

İhtilaf Liderliği tüm ihtilaf memurları ve Lider ile çoğunluğun oyunu almış Lider adayının oyuna sunulur. Lideri değiştirmek için, yeni adayın çoğunluk oyu aldığını göstermek amacıyla tüm oylar yeniden kullanılmalıdır. İhtilaf liderliği için oy kullanmak amacıyla İhtilaflar ve Haneler sekmesine gidip, her bir memurun Liderlik oylamasının altında bir onay kutusuna sahip olacağı Memurlar ekranını açın.

İhtilaf Müttefikleri ve Düşmanları[]

İhtilaf müttefikleri ve düşmanları belirlemek için liderlik tablosundan bir ihtilaf seçin veya ihtilaf simgesine gidip ilgili hane ve ihtilafı seçin. Buradan ihtilaf Generali diğer ihtilafları müttefik veya düşman olarak belirleyebilir. Bu kısım herkes tarafından görülebilir olduğundan ihtilafın diğer üyeleri de dünya haritasından düşman ve müttefikleri görüntüleyebilir.

Dünya haritasında Hane Sembollerini Göster ve İhtilaf Sembollerini Göster seçenekleri arasında geçiş yapmak için filtreyi kullanın. Her iki seçenek de açıldığında ihtilaf ilişkileri yerine hane ilişkileri görüntülenecektir. Örneğin, bir oyuncu ihtilafınızın müttefiği ancak hanenizin düşmanıysa Dünya Haritası'nda bir düşman olarak gösterilecektir.

Hanelere Genel Bakış[]

Stronghold Kingdoms™ dünyasında 20 hane vardır ve her bir hane en fazla 12 ihtilaftan oluşur. Haneler, aynı flama altında bir araya gelen ihtilafların oluşturduğu gruplardır. Diğer hane üyeleri, harita ekranında köylerini çevreleyen renkle gösterilir. Haneler oyun dünyası genelinde Başkent Liderlikleri gibi kilit pozisyonları ellerinde tutarak Şan için yarışırlar.

Bir Haneye Katılma[]

Bir Haneye katılabilmek için ihtilaf en az 5 üyeye sahip olmalıdır. İlk altı ihtilaf, oylanmaya gerek olmadan bir haneye katılabilir. Daha sonra, en az beş (5) üyesi olan ihtilaflar haneye katılım başvurusu yapar. Arayüz panelinin sağ uzak köşesindeki flamaya tıkladıktan sonra hane sekmesine ve son olarak Başvur öğesine tıklayarak bir haneye katılım başvurusu yapabilirsiniz. Hane zaten üç ihtilafa sahipse, bu ihtilafların generalleri başvuran ihtilafın haneye kabul edilip edilmeyeceğini oylar. Üye sayısı beşin (5) altına inen herhangi bir ihtilaf Hane Mareşali tarafından haneden silinebilir.

Hane Üyeliği Oylaması[]

Oylama önce ihtilaf simgesine, daha sonra hane sekmesine ve son olarak üyelik oylaması kısmına tıklanarak gerçekleştirilir.

Kabul edilmek için aday ihtilafın çoğunluk oyunu ve en az üç oy alması gereklidir. Örneğin, hanede zaten 10 ihtilaf varsa aday ihtilaf en az altı (6) oy almalıdır. Yalnızca üç ihtilafı olan bir haneye kabul edilmek için aday ihtilaf üç (3) oyun hepsini almalıdır.

Hane Liderliği Oylaması[]

Mareşal oylamasına katılmak için önce ihtilaf simgesine, daha sonra hane sekmesine tıklayın ve son olarak lider oylaması bölümünü açın.

Duyurular[]

Bir Duyuru, hanenin Mareşali tarafından günde bir kere tüm Memurlara gönderilebilir. Bir duyuru yollayabilmek için oyuncunun Hane Mareşali olması gereklidir. Oylama sonunda Mareşal belirlendikten sonra, tüm Hane Memurlarına bir Duyuru gönderebilir.

Bir Duyuru gönderebilmek için Mareşalin Oylama ekranına gittikten sonra ekranın altındaki "Duyuru Gönder" düğmesine tıklaması gereklidir.

Bu mesaj, bir bildiri rolündedir ve alıcı Memurlar tarafından yanıtlanamaz.

Hane Flamaları[]

Her bir haneye ait bir flama vardır. Bu flamalar, oyuncuların Liderlik Tablosu'nda kolayca tanımlanabilmesini ve Şan liderlik panosunda her bir hanenin ayrı olarak tanımlanabilmesini sağlar.

House flag 001.png House flag 002.png link=‎ link=‎ link=‎
Hane 1 Hane 2 Hane 3 Hane 4 Hane 5
House flag 006.png link=‎ link=‎ House flag 009.png link=‎
Hane 6 Hane 7 Hane 8 Hane 9 Hane 10
link=‎ link=‎ House flag 013.png House flag 014.png link=‎
Hane 11 Hane 12 Hane 13 Hane 14 Hane 15
House flag 016.png link=‎ link=‎ House flag 019.png link=‎
Hane 16 Hane 17 Hane 18 Hane 19 Hane 20

Bir Haneden/İhtilaftan Ayrılma[]

Oyuncular, İhtilaflar ekranında İhtilaftan Ayrıl düğmesine basarak diledikleri anda ihtilaflarından ayrılabilir. İhtilaf liderleri Hane ekranına gidip kendi hane sembolünü seçtikten sonra Haneden Ayrıl düğmesine tıklayarak diledikleri anda Hanelerinden ayrılabilir.

Advertisement