Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

İyi bir delege hem kale hem de köy loncalarıyla ilgilenerek kendini parişine adamalıdır. Akıllıca vergi toplamalı ve kazanılan sikkeleri parişi AI Kalelerinden temizlemeye veya oyuncuların bu tehditleri temizlemesine yardım etmeye harcamalıdır. Seçkin bir Delege destek olarak ve kaynak yollayarak deneyimli oyuncuların yanı sıra yeni oyuncularla iyi geçinir ve onlara yardımcı olur. Her bir parişe özel forum, hangi loncanın hangi bağışlara ihtiyacı olduğu konusunda oyuncuları bilgilendirmek için iyi bir araçtır. En yüksek seviyeye ulaşıp silinen loncaların listesi gelecek delegelerin inceleyebilmesi için bu foruma konmalıdır.


Öncelikle hangi loncaları kurmalıyım[]

Parişin hiç loncası yoksa yeni delege hem pariş başkentine hem de oyunculara gelişmek ve zenginleşmek için en iyi imkanları yaratabilmek amacıyla doğru lonca seçimleri yapması gereklidir. Loncalar seviyelerine bağlı olarak pariş içindeki tüm köylere bonus verir. Aşağıda ilk olarak yapılması kurulması önerilen en önemli lonca bulunur:

 1. Oduncular Loncası (Parişteki tüm köylerin odun üretimi arttırır)
 2. Taş Ocağı Loncası (Parişteki tüm köylerin taş üretimi arttırır)
 3. Meyve İşçileri Loncası (Parişteki tüm köylere bir elma bonusu verir)
 4. Mimarlar Loncası (Pariş kalesine daha iyi Kuleler/Tahkimat yapma imkanı sağlar)
 5. Okçu Poligonu (Pariş okçularının sağlık puanlarını arttırır)
 6. Yay Ustaları Loncası (Parişteki tüm köylerin yay üretimini arttırır)
 7. Komiser Ofisi (Yalnızca pariş kalesine muhafız koğuşları, dökümcüler, hendekler, vs. Savunma Teknolojilerini kullanma imkanı sağlar)
 8. İşçi Hanı (Pariş başkenti kalesindeki inşa sürecini hızlandırır)
 9. Kışlalar (Pariş başkenti kalesindeki birlik sınırını arttırır)
 10. Kale Kumandanı Koğuşu (Pariş başkenti kalesinin İç Kalesini geliştirir)

Geliştirme süreci, yalnızca parişin çıkarına olan Kışlalar ve tüm oyuncuları etkileyecek Meyve İşçileri Loncası gibi öğeler arasında paylaştırılmalıdır. Bu şekilde, dengeli bir pariş oluşturulabilir.

Hangi binalar silinmemelidir[]

Geliştirilmesi gerekmeyen binalar silinirse pariş ve/veya kale, bu binalardan daha fazla bonus alamaz. Bu binalar:

 • İşçi Hanları
 • Takviye Deposu
 • Kışlalar
 • Heykeller

Lonca, Maksimum Gelişim Seviyesine ulaştı, silebilir miyim[]

Bir lonca veya bina maksimum gelişim seviyesine ulaşırsa silebilirsiniz. Parişe verdiği bonus etkisini sürdürecektir.

 • Bazı loncaların 10. seviyeye erişmesi gerektiğini unutmayın.


Maksimum Gelişim Seviyesine gelmemiş bir binayı silersem ne olur[]

Tamamen geliştirilmemiş bir lonca veya binayı silmeniz halinde en son çıkarıldığı seviyeye göre bonus almaya devam edersiniz. Bir sonraki seviyeye çıkması için yapılan tüm bağışlar, loncanın veya binanın başka bir öğeyle değiştirilmesi halinde kaybolur.

 • İnşası tamamlanmış veya inşa sırasında olan herhangi bir binayı silmek harcanan flamayı geri getirmez.
 • Loncayı tekrar inşa etmek için parişin yalnızca altın harcaması gerekir, flama gerekmez

Bir Pariş yönetimini devraldım ancak hangi loncaların maksimumda olduğunu bilmiyorum. Bunu öğrenmenin bir yolu var mı[]

Köyünüzdeki pariş bonusunu gösteren heykeller ve merkez bahçenin dışında hangi loncaların tamamen geliştirildiğini ve silindiğini bilmenin kolay bir yolu yoktur. Bunun için Popülarite - Onur Bilgisi sekmesine bakın.

Aşağıda yeni inşa edilen bir loncayla silinen bir lonca arasındaki farklılık gösterilmektedir.

Şekil 1 Seçilen loncanın hem altın hem de flama gerektirdiğini gösterir.

Şekil 2 Yalnızca altın gerektirip, hiç flamaya ihtiyaç duyulmadığından, seçilen loncanın daha önce inşa edildiğini gösterir.

Şekil 1

Şekil 2

 • Flama gereksinimi, loncanın daha önce inşa edilip edilmediğini anlamanızı sağlar.
Advertisement