Binalar Kale:Savunma Yapıları

Stronghold Kingdoms Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Bina Resim Açıklama
Muhafız Koğuşları Guard house.png Muhafız koğuşları bir kale içindeki savunma birliklerinin sayısını arttırmak için kullanılır. Muhafız koğuşu olmayan bir kaleye en fazla 20 birlik konuşlandırılabilir. Her bir muhafız koğuşu kale içine ekstra 10 birlik yerleştirmeyi sağlar ve en fazla 38 koğuş inşa etmek mümkündür. Muhafız Koğuşu inşası stok sahasından ağaç gerektirir. Bir Muhafız Koğuşunun temel maliyeti 400 Ağaçtır.

Bir köy kalesine muhafız koğuşu inşa etmek için 1. Seviye Savunma araştırması yapılmalıdır. Daha fazla araştırma yapmak daha güçlü muhafız koğuşlarına erişmeyi sağlar.

Bir başkent kalesine muhafız koğuşu inşa etmek için bir Komiser Ofisi inşa edilmeli ve geliştirilmelidir.

Muhafız koğuşları 3x3 kare alan kaplar.

Ölüm Çukurları Man trap.png Ölüm Çukurları içinde demir mızraklar bulunan öldürücü engellerdir ve üzerinden geçen herhangi bir taarruz birliğini yaralamak için kale zeminlerine yerleştirilir. Ölüm çukurları kalenizin beyaz çizgisinin içerisinde kalan herhangi bir alana (inşa bölgesi) yerleştirilebilir ve stok sahasından demir kullanmayı gerektirir. Bir Ölüm Çukurunun temel maliyeti 100 Demirdir.

Bir köy kalesine ölüm çukuru inşa etmek için 2. Seviye Savunma araştırması yapılmalıdır.

Bir başkent kalesine ölüm çukuru inşa etmek için bir Komiser Ofisi inşa edilmeli ve geliştirilmelidir.

Ölüm çukurları bir (1) kare alan kaplar.

Dökümcü Smelter.png Kalenize kızgın yağ çanakları koymak için öncelikle inşa etmek için Demir gereken bir Dökümcü yerleştirmelisiniz. Bir Dökümcünün temel maliyeti 400 Demirdir. Her bir dökümcü beş (5) yağ çanağına yetecek kızgın yağ sağlar.

Bir köy kalesine dökümcü inşa etmek için 5. Seviye Savunma araştırması yapılmalıdır.

Bir başkent kalesine dökümcü inşa etmek için bir Komiser Ofisi inşa edilmeli ve geliştirilmelidir.

Dökümcüler 4x4 kare alan kaplar.

Yağ Çanakları Oil piots.png Yaş çanakları kalenizin sınırları içinde bulunan herhangi bir taş surun veya kulenin üstüne yerleştirilebilir ve zift gerektirir; ancak inşa süreleri olmadığından yerleştirdiğiniz anda etkili olurlar. Düşman birlikleri yeterince yaklaştığında yağ çanakları devrilir ve geniş bir alanı ateşe verir. Bu ateşten düşman birlikleri zarar alırken, dost birlikler zarar görmez. Bir yağ çanağının temel maliyeti 200 zifttir.

Bir köy kalesine yağ çanağı yerleştirmek için 5. Seviye Savunma araştırması yapılmalı ve kalenin içine bir dökümcü inşa edilmelidir. Köy stok sahasından zift gereklidir.

Bir başkent kalesine yağ çanağı yerleştirmek için bir Komiser Ofisi inşa edilmeli ve geliştirilmelidir; ayrıca kale stok sahasından zift gereklidir.

Yağ çanakları bir (1) kare alan kaplar. İnşa menüsündeki sayaçla kaç yağ çanağının eklenebileceği gösterilir.

Hendek Moat.png Hendekler taarruzdaki düşmanı yavaşlatır ve ilerlemek için kazmak zorunda bırakır. Mutlaka bir geçiş yolu bırakılma zorunluluğu olduğundan kalenin etrafı tamamen hendeklerle çevrilemez. Hendek inşa etmek için altın gereklidir. Bir hendeğin temel maliyeti 20 altındır.

Bir köy kalesine hendek inşa etmek için 7. Seviye Savunma araştırması yapılmalıdır.

Bir başkent kalesine hendek inşa etmek için bir Komiser Ofisi inşa edilmeli ve geliştirilmelidir.

Hendekler bir (1) kare alan kaplar.

Taretler Turret.png Taretler, düşman birlikleri tarafından öldürülemeyen okçular tarafından otomatik olarak düşmana ateş açılan özel kulelerdir. Taretler kalenin çevresine yerleştirilebilir; ancak diğer kulelerin aksine, üstlerine okçu yerleştirilemez. Bir taretin ateşini kesmek için yok edilmesi gereklidir. Taret inşa etmek için stok sahasından taş gereklidir. Bir Taretin temel maliyeti 2,000 taştır.

Köy ve başkent kalelerine taret inşa etmek için Pariş Başkentine 1. Seviye Taret Tesisi inşa edilmelidir. Bir kaleye inşa edilebilecek taret sayısı taret tesisi geliştirilerek arttırılabilir.

Taretler 2x2 kare alan kaplar.

Tüneller Tunnel.png Tüneller savunulabilir inşa alanının dışında kalan, taarruz birliklerini (mancınıklar, vs.) püskürtmek amacıyla silahlı köylülerin bir anda çıkabileceği çıkışlardır.

Köy ve başkent kalelerine tünel inşa etmek için Pariş Başkentine en az 1. Seviye Tünelciler Loncası inşa edilmelidir. Daha fazla geliştirme yapmak tünelden çıkış yapabilecek silahlı köylü sayısını arttırır. Tünel inşası için kaynak gerekmez.

Tüneller bir (1) kare alan kaplar.

Mancınıklı Kule Ballista Tower.png Mancınıklı kule, otomatik ateş eden güçlü bir silahtır. Tarete benzer olarak mancınıklı kule otomatik nişan alır ve taarruz birliklerine karşı savunma yapar. Kulenin ateşini kesmek için yok edilmesi gereklidir.

Köy ve başkent kalelerine mancınıklı kule inşa etmek için Pariş Başkentine en az 1. Seviye Mancınıklı Kule Tesisi inşa edilmelidir. Daha fazla geliştirme yapmak kale içine inşa edilebilecek mancınıklı kule sayısını arttırır. Mancınıklı kule inşası stok sahasından ağaç gerektirir. Bir Mancınıklı Kulenin temel maliyeti 10,000 ağaçtır.

Mancınıklı kuleler 3x3 kare alan kaplar.

Havanlar Bombards.png Havanlar güçlü, otomatik atış yapan menzilli toplardır. Taret gibi havanlar da otomatik olarak hedef alır ve düşman birliklere karşı savunur. Havan ateşini kesmek için yok edilmeleri gereklidir.

Köy ve başkent kalelerine havan inşa etmek için Pariş Başkentine bir Askeri Okul inşa edilmelidir. Binadaki yükseltmeler kaleye inşa edilecek havan sayısını artırır. Havanlar stok sahasında demir olmasını gerektirir. Havanı inşa etmek için 1,000 demir gereklidir.

Havanlar 3x3 kare yer kaplar.