Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

Aşağıda açıklamalı Köy Tablosunu bulabilirsiniz. Her bir köy tipi hakkında bilmeniz gerekenlerin tümü burada listelenmiştir ve özellikle her bir köy türünün hangi kaynaklara sahip olabileceğini o köyü satın almadan/ele geçirmeden önce buradan öğrenebilmeniz açısından kullanışlıdır. Ayrıca bkz: S.S.S.:Köyünüz

Köy Tipi Resim Açıklama Alan Kale Doğal Engeller (Savunmaya Yardımcı) Resim Üretim Bonusu Alan Kaynak Üretilebilir Gıda Çıkarılabilir Kaynaklar Üretilebilir Ziyafet Kaynakları
Düz arazi Lowland.jpg Büyük miktarda kullanılabilir alana sahip ve hiçbir dezavantaj içermeyen dengeli bir bölgedir. Düz arazi köy tipi üç farklı grafiğe sahiptir.,Lowland2.jpg,Lowland3.jpg Orta Yok Castle no defences.jpg Yok Apples.PNGCheese.PNGBread.PNGMeat.PNGVeg.PNG Wood.PNGStone.PNGİron.PNG Venison.pngFuriture.pngMetalware.pngClothing.png
Dağlık arazi Highland.jpg Her türlü kaynağı dengeli olarak bir araya toplamasına ek olarak kale savunmasına yardımcı olacak kaya katmanlarına sahip bir bölgedir. Ancak kullanılabilir arazi biraz sınırlıdır. Orta Orta Castle medium defences.jpg Yok Apples.PNGCheese.PNGMeat.PNG Wood.PNGStone.PNGİron.PNGPitch.PNG Venison.pngFuriture.pngMetalware.pngClothing.png
Dağ Zirvesi Mountain peak.jpg Dağın tepesinde yer alan bu müstahkem mevkide bol miktarda demir bulunur ve arazi daha iyi kale savunması yapmaya elverir ancak kullanılabilir alandan fedakarlık yapmayı gerektirir Orta Yüksek Castle high defences.jpg İron.PNG Apples.PNGCheese.PNGMeat.PNG Wood.PNGStone.PNGİron.PNG Venison.pngFuriture.pngMetalware.pngClothing.png
Nehir 1 River1.jpg Buradaki sınırlı kaynaklar, nehrin getirdikleriyle telafi edilir. Yüksek Yok Castle no defences.jpg Yok Apples.PNGCheese.PNGMeat.PNGFish.PNG Wood.PNGStone.PNG Venison.pngFuriture.pngClothing.pngSpice.png
Nehir 2 River2.jpg Buradaki sınırlı kaynaklar, nehrin getirdikleriyle telafi edilir. Yüksek Yok Castle no defences.jpg Yok Apples.PNGCheese.PNGMeat.PNGFish.PNG Wood.PNGStone.PNG Venison.pngFuriture.pngClothing.pngSilk.png
Tuz Yatakları Salt flats.jpg Tuz çıkarılabilecek tek yerdir. Kısıtlı kaynaklara ve bir miktar kullanılabilir alan sınırlamalarına sahiptir. Az Yok Castle no defences.jpg Clothing.png Apples.PNGCheese.PNGMeat.PNG Wood.PNGStone.PNG Venison.pngFuriture.pngClothing.pngSalt.png
Batak Marsh.jpg Her ne kadar ağaç ve taş kaynakları nadir olsa da, burada bol miktarda zift bulunur. Az Yok Castle no defences.jpg Catapults.PNGMeat.PNG Apples.PNGCheese.PNGMeat.PNG Wood.PNGStone.PNGPitch.PNG Venison.pngFuriture.pngClothing.png
Ova Plains.jpg Bu arazi tipinde buğday çok iyi yetişir ancak geniş alan uğruna kaynaklardan fedakarlık etmek gerekir. Çok Yüksek Yok Castle no defences.jpg Cheese.PNGBread.PNG Apples.PNGCheese.PNGBread.PNGMeat.PNGVeg.PNG Wood.PNGStone.PNG Venison.pngFuriture.pngClothing.png
Vadi Kenarı Valley side.jpg Şaraplık üzüm yetiştirmek için mükemmel bir alandır, kaynak yönünden bir miktar sınırlıdır fakat bol miktarda kullanılabilir alan sunar. Yüksek Yok Castle no defences.jpg Yok Apples.PNGCheese.PNGMeat.PNG Wood.PNGStone.PNG Venison.pngFuriture.pngClothing.pngWine.png
Orman Forest.jpg Burada her yer sürekli büyüyen ağaçlarla doludur ancak diğer kaynaklar sınırlıdır. Kale bir yanından aşılmaz ormanlarla korunmaktadır. Az Yüksek Castle low defences.jpg Wood.PNGFuriture.pngVenison.png Apples.PNGCheese.PNGMeat.PNG Wood.PNGStone.PNG Venison.pngFuriture.pngClothing.png
Advertisement