Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

Genel Bakış[]

Kışla ekranı birliklerin oluşturulduğu, barındırıldığı ve dağıtıldığı yerdir. Ayrıca burada destek, taarruz, vb. gibi birliklerinizin faaliyetleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Kışlalar Genel Bakış

Birim Alanı[]

Birim alanı, bir oyuncunun köyünde bulunan toplam Birlik ve Birim sayısına göre hesaplanır. Her birlik bir (1) birim alanı kaplar. Ancak diğer birimler (Keşiş, Tüccar ve Keşif Eri) daha fazla alan kaplar. Her bir köy en fazla 500 birim alanına sahiptir. Bu sayıya; birlikler ve diğer birimler dahildir.

Boş Birim Alanı

Birlikler[]

Birlik yaratmak için altın gerekir; daha gelişmiş birlikler silah ve zırh da gerektirebilir.

Armed peasant.png Archer.png Pikeman.png Swordsman.png Catapult.png Captain.png
Silahlı Köylü Okçu Mızraklı Asker Kılıçlı Asker Mancınık Kumandan

Her bir birim türünün yanında, bir birlik için gerekli kaynak ve altın görüntülenir.

Birlikler

Her bir birliğin üstündeki sayı o anda görevlendirilmiş birlik sayısını ve kimlerin kışlalarda, destekte, taarruzda, geri dönüş yolunda veya kalede konuşlanmış olduğunu gösterir. Bu sayı, vasal köylerinde konuşlanmış birlikleri göstermez.

Birlikleri dağıtmak için: Birliğin üstündeki sayıya tıklayın, kaydıraç çubuğunu dağıtılacak birlik sayısına getirin ve işlemi tamamlamak için Dağıt düğmesine basın. Birlik dağıtmak köylüleri geri getirir ancak görevlendirirken harcanılan altın veya silahları geri getirmez. Yalnızca kışlalardaki birlikler göreve alınabilir/dağıtılabilir.

Birlik türlerinin altında birlik üretmek (köylü, asker, zırh, vb.) için gerekli kaynakları gösteren bir simgeler serisi bulunur.

Mevcut Kaynaklar

Daha fazla birlik görevlendirmek için: Her bir birlik türünün altındaki düğmeler, kaç birlik edinilebileceğini gösterir 1, 5 veya mevcut kaynaklara göre maksimum sayı). O sayıda birlik edinmek için bu değerlerden birine tıklayın.

Kaynak Simgeleri[]

Kışlalarda görüntülenen simgeler şunlardır:

Icon peasant.PNG Köylüler
Icon gold.PNG Altın
Icon bows.PNG Yay
Icon armour.PNG Zırh
Icon pikes.PNG Mızrak
Icon swords.PNG Kılıç
Icon catapult.PNG Mancınık

Birlik Bilgisi[]

Seçili köyün toplam birlik sayısı burada gösterilir.

Birlik Bilgisi

  • Kışlalarda, burada oluşturulan ancak henüz kullanılmayan birlik sayısı görünür. Bu birlikler o anda müsaittir.
  • Kalede, burada kaleye ve kalenin çevresine konuşlandırılan savunma birlikleri sayısı gösterilir.
  • Taarruzda, burada diğer oyunculara/AI'ya/kurtlara/haydutlara saldırmak üzere gönderilen tüm birliklerin sayısı gösterilir. Bu sayıya hem saldıran hem de köye dönen birlikler dahildir. Daha fazla bilgi görmek için uzak sağ dipteki i simgesine tıkayın.
  • Destek, burada o anda diğer köyleri destekleyen tüm birliklerin sayısı gösterilir. Daha fazla bilgi görmek için uzak sağ dipteki i simgesine tıkayın.
Advertisement