Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

Liderlik Tablosu

Category icons points normal.png

Liderlik Tablosu ekranın üstündeki pasta grafiğine tıklanarak görüntülenebilir.

Bu tablo, sahip oldukları puana göre sıralanmış oyuncuların pozisyonunu gösterir. Bu puanlar; oyuncuların köylerinde sahip olduğu bina sayısı, kale inşası ve mertebelerine göre hesaplanır. Köy binası puanları, bina inşası tamamlandıktan sonra, kale puanları kaleye herhangi bir öğe yerleştirildikten sonra kazanılır. Herhangi bir köy binası veya kale öğesi yok edilir veya silinir bu puanlar da kaybedilir. Mertebe puanları kademe atlamanızla artar. Puanlar tablosunda görüntülenen miktar o mertebeye gelene dek kademeli olarak topladığını puanların tümünü gösterir. (Lütfen aşağıdaki puan tablosuna bakın.) Herhangi bir liderlik tablosunda ilk 100, 50, 25 ve 10'da yer edinilmesi halinde "Şöhret" adı verilen başarılar kazanılır. (Bu seçenek ancak oyun dünyası 30 günü doldurduktan sonra açılır!)

Alt Liderlik Tabloları[]

Ana liderlik tablosunun yanı sıra, oyunun farklı alanları için çok sayıda alt liderlik tablosu vardır. Liderlik tablosunun üstündeki yuvarlak simgelere tıklayarak diğer liderlik tablolarını açabilirsiniz:

Category icons rank normal.png Mertebe; Bir oyuncunun sahip olduğu en yüksek mertebeye göre belirlenir. En yüksek mertebe için beraberlik varsa, birinci puana göre seçilir.

Category icons villages normal.png Köyler Bir oyuncunun sahip olduğu köy sayısına göre sıralanır.

Category icons factions normal.png İhtilaflar Bir ihtilafın sahip olduğu toplam puana göre sıralanır. Tüm üyelerin puanları birbirine eklenerek hesaplanır.

Category icons houses normal.png Haneler Bir hanenin sahip olduğu toplam puana göre sıralanır. Tüm üyelerin puanları birbirine eklenerek hesaplanır.

Category icons parishes normal.png Pariş Henüz uygulanmıyor

Category icons parishflags normal.png Parish Flamaları Bir pariş başkentinde bulunan bina sayısının, o parişin o anda sahip olduğu flama sayısının beş katıyla çarpılmasıyla sıralanır.

Category icons pillager normal.png Yağmacı Diğer oyunculardan yağmalanan, paket olarak ölçülen mal sayısına göre sıralanır.

Category icons destroyer normal.png Yok Edici Başka birinin köyünde en çok tahrip edilen bina sayısına göre hesaplanır.

Category icons defender normal.png Savunmacı Savunma esnasında öldürülen birlik sayısına göre sıralanır.

Category icons wolfbane normal.png Kurtboğan Öldürülen kurt sayısına göre sıralanır.

Category icons banditslayer normal.png Haydut Katili Öldürülen haydut sayısına göre sıralanır.

Category icons aikiller normal.png AI Katili Öldürülen AI birliği sayısına göre sıralanır.

Category icons merchant normal.png Tüccar Ticareti yapılan mal paketi sayısına göre sıralanır.

Category icons forager normal.png Kaşif Haritada keşfedilen zula sayısına göre sıralanır

Category icons farmer normal.png Çiftçi Bir günde ambara yığılan gıda miktarına göre sıralanır.

Category icons worker normal.png İşçi Bir günde stok sahasına yığılan mal miktarına göre sıralanır.

Category icons banquet normal.png Ziyafet Kralı Bir günde üretilen günlük ziyafet malı miktarına göre sıralanır.

Category icons weaponsmith normal.png Silah Ustası Bir günde üretilen günlük silah sayısına göre sıralanır.

Category icons brewer over.pngBiracı Bir günde üretilen bira miktarına göre sıralanır.

Category icons achiever normal.png Görevci Tamamlanan görev sayısına göre sıralanır.

Category icons donator normal.png Bağışçı Henüz uygulanmıyor

Puanların dökümü[]

Burada puanların nasıl hesaplandığı açıklanır. Mertebe puanları, o mertebede bulunmanızın kazandırdığı toplam puanlardır.

Bina Puan
Köy Merkezi 1
Baraka 4
Stok Sahası 1
Ambar 1
Oduncu 3
Taş Ocağı 4
Demir Madeni 6
Zift Tesisi 4
Bira Evi 6
Elma Çiftliği 3
Buğday Çiftliği 10
Sebze Çiftliği 6
Et Üretim Çiftliği 6
Süt Ürünleri Çiftliği 4
Küçük Balıkçılık İskelesi 8
Han 20
Terzi 25
Marangoz 15
Avcı 10
Tuz Yatakları 30
Baharat Rıhtımı 30
İpek Rıhtımı 30
Metal Eşyalar 20
Üzüm Bağı 30
Mızrak Atölyesi 15
Ok Atölyesi 15
Demirci 15
Zırh Atölyesi 15
Mancınık Atölyesi 30
İbadethane 50
Kutsal Ev 100
Büyük Kutsal Ev 250
Pazar 20
Resmi Bahçeler 40
Çiçek Tarhları 10
Altın Kaplama Heykeller 50
Taş Heykeller 30
Küçük Mabet 8
Büyük Mabet 15
Boyunduruk 20
Yakma Direkleri 30
Darağacı 50
İşkence Askısı 40
Güvercinlik 20
Bayram Direği 60
Dans Eden Ayı 40
Tiyatro 20
Soytarı 30
Ozan Çardağı 50
Kale Öğeleri Puan
Taş Kule 2×2 5
Taş Kule 3×3 12
Taş Kule 4×4 20
Taş Kule 5×5 32
Tahta Kule 2
Muhafız Binası 12
Dökümcü 50
Tahta Sur 1/3
Taş Sur 1
Hendek 1
Ölüm Çukuru 2
Taş Geçit 15
Tahta Geçit 5
Taret 8
Mancınıklı Kule 20
Mertebe Puan
2-Hödük 3
3-Denyo 8
4-Andaval 15
5-Serf 30
6-Köylü 50
7-Sözleşmeli Köylü 80
8-Özgür 120 (alt mertebe başına 8)
9-Halk Sınıfı 150 (alt mertebe başına 10)
10-Hizmetli Soylu 200 (alt mertebe başına 15)
11-Köy Ağası 400 (alt mertebe başına 20)
12-Şehir Ayanı 550 (alt mertebe başına 20)
13-Efendi/Hanımefendi 700 (alt mertebe başına 20)
14-Bey Kalfası 900 (alt mertebe başına 20)
15-Bey 1100 (alt mertebe başına 20)
16-Şövalye/Hatun 1500 (alt mertebe başına 30)
17-Baron/Barones 1800 (alt mertebe başına 30)
18-Vikont/Vikontes 2100 (alt mertebe başına 35)
19-Kont/Kontes 2500 (alt mertebe başına 35)
20-Marki/Marki Hatunu 3000 (alt mertebe başına 40)
21-Dük/Düşes 3600 (alt mertebe başına 50)
22-Prens/Prenses 4500 (alt mertebe başına 100)
23-Veliaht Prens veya Prenses (alt mertebe başına 250)
Advertisement