Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

Genel Bakış[]

Dört tür başkent bulunur: Pariş, Vilayet, Eyalet ve Ülke. Pariş Başkentinin ana rolü, parişte bulunan tüm Köyleri geliştirmektir. Pariş Kalesi ayrıca Delegenin başkenti korumasını veya diğer parişlere, AI'ya ve düşman köylere saldırmasını sağlar. Vilayet, eyalet ve ülke başkentleri, pariş köyleri için üretim-geliştirme binaları (Bahçe İşçileri Loncası, vb.) dışında pariş başkentleriyle aynı işlevlere sahiptir Ancak, lider konumda olan oyuncuya normalden çok daha büyük boyutlarda ekstra bir ordu sağlarlar.

Ekranın üstündeki gri açılır menüde oyuncular delegesi oldukları herhangi bir başkentin adının yanında bir yıldız (*) simgesi görür. Bir pariş içinde köy sahibi olanlar, parişin kale, pariş merkezi ve ordu ekranlarını görüntüleyebilir.

Delege, pariş başkenti içinde genellikle pariş içindeki tüm köylerin üretimini arttırmayı hedefleyen çeşitli binalar inşa etmekle sorumludur. Pariş içindeki tüm köyler, elde ettikleri çıkar ve faydaları en yükseğe çıkarmak için başkent binalarını geliştirmeye katkı yapmalıdır. Birçok pariş merkezi binası inşa edilebilmek için en az bir flama gerektirdiğinden Pariş Flamalarınızı korumak son derece önemlidir. Delege ayrıca pariş başkenti kalesi ve birlikleri oluşturmak ve korumakla sorumludur.

Flamalar[]

Category icons parishflags normal.png

Bir başkent merkezine bina inşa etmek için flama gereklidir. Her bir başkent her 18 ila 36 saatte bir (1) flama üretir. Flamalar, saldırı yoluyla diğer başkentler tarafından çalınabilir. Bir pariş üyesi başka bir başkente saldırırsa flama, köy sahibinin bulunduğu parişe geçer. Vilayet, eyalet ve ülke başkentleri yalnızca başkent ordularını kullanarak flama çalabilir.


İPUCU: Flama çalmanız halinde büyük ihtimalle bir geri tepmeyle karşılacağınızı unutmayın. En azından diğer liderler, yaptığınız hareket karşılığında bir telafi arama yoluna gidecektir.

İPUCU: Flamaların parişinizin içinde bina yapmaya faydalı olmasının yanı sıra, flama çalmanın diğer başkentlerin zenginleşmesini de aksatacağını unutmayın.

Oylama[]

Başkent Oylaması

Oy kullanabilmek için en az 4. Mertebe (Andaval) olmalısınız. Tüm köy sahipleri köy başına günlük üç (3) oy hakkına sahiptir. Yalnızca 6. Mertebe (Köylü) ve üzeri köy sahipleri pariş delegesi olarak seçilebilir. Vilayet, eyalet ve ulusal seçimlerde oy kullanabilmek için, pozisyona aday olabilecek mertebede bulunmanız gereklidir.

Başkent Tipi Liderin Unvanı Kimler Lidere Oy Verebilir
Pariş Delege Pariş üyeleri
Vilayet Şerif O vilayetin pariş liderleri (delegeleri)
Eyalet Vali O eyaletin vilayet liderleri (şerifleri)
Ülke Kral O ülkenin eyalet liderleri (valileri)
  • Bir parişe delege olabilmek için pariş içinde bir köye sahip olmalı ve 6. Mertebe (Köylü) ve üzerinde olmanın yanı sıra seçimlerde en fazla oyu almalısınız.
  • Bir vilayete delege olabilmek için o vilayet içinde bir parişin lideri olmalı ve 16. Mertebe (Şövalye) ve üzerinde olmanın yanı sıra seçimlerde en fazla oyu almalısınız.
  • Bir eyalete vali olabilmek için o eyalet içinde bir vilayetin lideri olmalı ve 18. Mertebe (Vikont) ve üzerinde olmanın yanı sıra seçimlerde en fazla oyu almalısınız.
  • Bir ülkeye kral olabilmek için o ülke içinde bir eyaletin lideri olmalı ve 20. Mertebe (Marki) ve üzerinde olmanın yanı sıra seçimlerde en fazla oyu almalısınız.

İPUCU: Oy sayısı günlük olarak düştüğünden, tüm liderlerin sürekli oylanması gereklidir.

İPUCU: Liderler ayrıca Haneleri için değerli Şan puanları toplar.

İPUCU: Yeni pariş Delegeleri için bu sayfayı okumak faydalı olacaktır: "İyi Bir Delegede Olması Gereken Özellikler Nelerdir?" bölümünde yer alanlar delegelerin parişlerinin iyiliği için doğru yolda ilerlemelerini sağlayacak bilgiler sunmaktadır.

Vergiler[]

Tüm merkezler kendine tabi olan alt birimlerden vergi toplayabilir. Bu şu şekilde işler...

Köy/Merkez Çeşidi Şuraya vergi öder...
Köyler Pariş Merkezi
Pariş Merkezi Vilayet Merkezi
Vilayet Merkezi Eyalet Merkezi
Eyalet Merkezi Ülke Merkezi

Vergi seviyesi merkez yöneticisi tarafından belirlenir. Merkeze tabi olan her bir birim kendi merkezine günde 1 kez vergi ödemek zorundadır. Köyler sadece sahipleri mertebe 5 (Serf) ya da üzeriyse vergi öderler.

Duyurular[]

Bir Duyuru, haftada bir kez Delegeler, Şerifler, Valiler veya Krallar tarafından yapılabilir. Bir duyuru yollayabilmek için oyuncunun Pariş, Vilayet, Eyalet veya Ülke Başkenti'nin lideri olması gereklidir. Oylama sonucunda lider olduktan sonra oyuncular Parişlerinin üyelerine bir duyuru gönderebilir.

Bir Duyuru gönderebilmek için liderin Oylama ekranına gittikten sonra sağ üst köşedeki "Duyuru Gönder" düğmesine tıklaması gereklidir.

Bu mesaj, bir bildiri rolündedir ve alıcı kullanıcılar tarafından yanıtlanamaz. Duyurular yalnızca haftada bir kez Başkent Liderleri tarafından yapılabilir.

Başkent Merkezi

Başkent Merkezine Bağışlar

Başkent Merkezi[]

Pariş başkentinin merkezi, delegenin başkenti koruyabilmek ve pariş içindeki köylerin etkinliğini yükseltebilmek amacıyla binalar inşa etmesini sağlar. Bu binaları inşa etmek için altın ve (genellikle) flama gerekir.

Başkent Binalarının çeşitli rolleri bulunur:

  • Askeri - kale savunmasını etkiler
  • Kaynak ve gıda üretimi - tüm pariş köylerinin üretkenliğine katkı sağla

buraya bakınız

Başkent Merkezi Binaları[]

Town castle .png Town army.png Town civil.png Town guild.png
Kale Yapıları Ordu Yapıları Medeni Yapılar Loncalar

Başkent Kalesi

Başkent Kalesi[]

Başkent kalesi, bir oyuncunun köy kalesiyle aynı biçimde kurulur. Tüm savunma yapıları aynıdır ve aynı şekilde inşa edilir. Ancak, daha gelişmiş savunma yapılarına erişebilmek için başkent merkezine Mimarlar Loncası ve Taret Tesisi gibi binalar inşa edilmelidir.

Kale savunma araçları inşa edebilmek için gerekli kaynaklar, başkent hazinesinde saklanan, vergilerle toplanan altınlar kullanılarak başkent pazarından satın alınabilir. Ayrıca, aynı köyler arasında ticaret gibi çalışan Ticaret ekranı ( Mal borsası ekranı değil) kullanılarak parişe oyuncular tarafından kaynak bağışlanabilir.

Başkente uygun ordu binası dikildikten sonra başkent lideri savunma birlikleri görevlendirebilir. Oyuncular ayrıca kendi köylerinden birlik bağışlayabilir.

Kale Binaları[]

Castle troops.png Castle wood.png Castle stone.png Castle defence.png
Birlikler Tahta Yapılar Taş Yapılar Savunma Yapıları

Başkent Birlik Sınırları[]

Her bir başkentin kurabileceği birlik sayısı, başkent merkezinin içine inşa edilebilen kışla sayısına bağlıdır.

Parishcapital.jpg Countycapital.jpg Provincecapital.jpg Countrycapital.jpg
Pariş Başkenti

500 Birlik

Vilayet Başkenti

600 Birlik

Eyalet Başkenti

750 Birlik

Ülke Başkenti

900 Birlik

Pariş Duvarları/Duyuru Panoları[]

Pariş duvarları/duyuru panoları, parişinizde meydana gelen en son olayların tümünü öğrenebileceğiniz yerdir. Burada ayrıca oyuncular birbirlerine kısa yorumlar gönderebilir. Varsayılan olarak ekranın üzerindeki ana arayüzden parişsekmesini tıklamak sizi pariş duvarına götürecektir. Tab capital.png

Geri dönmek için arayüzün altındaki gri araç çubuğundan i sekmesine tıklayın. Tab info.png

Advertisement