Stronghold Kingdoms Wiki
Advertisement

Popülarite, köylülerin köyünüze geliş ve terk ediş hızını belirleyen etkenlerden biridir. Ayrıca, bir köyde günde ne kadar pasif onur üretildiğini belirleyen ana etkendir.

Popülarite köy kullanıcı arayüzünde ekranın sağında görüntülenir. Üstte görüntülenen sayı toplam popülariteyi gösterir. Bu, aşağısında listelenen rakamların toplamını yansıtır. Toplam ne kadar yüksekse yeterli barınak olması koşuluyla köylüler o kadar hızlı gelir.

Pop vill.png Belirli etkenlere bağlı olarak toplam popülarite yükselebilir veya düşebilir. Bu etkenler:
R popularity panel icon taxes over.png Vergi oranı, köylülerinize altın verecek (yemlik) veya onlardan altın alacak (vergi) şekilde ayarlanabilir. Köylülerinize yemlik verebilmek için hazinenizde altın olmalıdır. Köylülerinize yemlik vermek toplam popülariteyi arttırırken, onlardan vergi almak toplam popülariteyi düşürecektir. Köyünüzde çalışan ne kadar fazla köylü varsa, vergi yoluyla o kadar fazla altın kazanabilirsiniz. Aynı şey, yemlik için ödemeniz gereken miktar için de geçerlidir.
R popularity panel icon rations over.png Gıda İstihkakları köylülerin gıda istihkakı seviyesini belirlemenizi sağlar. En fazla x4 yapılabilir. Bu, toplam popülarite değerini yükseltir ve yenilen gıda türüne göre değişiklik gösterir. Ne kadar fazla gıda türü varsa, popülarite o kadar artar. Köyünüzden ne kadar çok köylü varsa istihkak seviyesini koruyabilmek için o kadar fazla gıda üretmeniz gerekir.

Gıda istihkaklarından aşağıdaki şekilde popülarite elde edilir:

Popülarite İstihkak x¼ x1 x2 x3 x4
Bir (1) gıda türü -20 -10 5 15 25 40
İki (2) gıda türü -14 -4 11 21 31 46
Üç (3) gıda türü -8 2 17 27 37 52
Dört (4) gıda türü 0 10 25 35 45 60
Beş (5) gıda türü 10 20 35 45 55 70
Altı (6) gıda türü 20 30 45 55 65 80
R popularity panel icon ale over.png Bira istihkakları da gıda istihkakları gibidir. Günlük içilen bira oranını arttırmak popülarite çarpanını etkiler. Böylece köyün toplam popülaritesi artar.

Köyünüzden ne kadar çok köylü varsa istihkak seviyesini koruyabilmek için o kadar fazla bira gerekir. Bira Bira Evinde üretilir ve Handa saklanır.

Bira istihkaklarından aşağıdaki şekilde popülarite elde edilir:

Popülarite İstihkak x1 x2 x3 x4
Bira 6 12 18 24
R popularity panel icon housing over.png Barındırma Kapasitesi barakalarınızda bulunan boş alan miktarından etkilenir. Ne kadar çok boş alanınız varsa, popülarite bonusunuz o kadar yüksek olur; ayrıca köyünüzdeki köylü sayısına eşit olarak bir de maksimum sınır bulunur. Köyünüzde bulunan köylülere yetecek yeriniz yoksa bu değer negatif olabilir.
R popularity panel icon buildings over.png Bina çarpanı Eğlence ve Adalet Binalarının sayısından etkilenir.
R popularity panel events illustration beginner.png Olaylar da köylülerin mutluluğunu büyük ölçüde etkiler. Etki olumlu veya olumsuz olabilir.
Advertisement